bcb wrzesień 2020

Rośnie aktywność inwestycyjna nieruchomości komercyjnych w Polsce

|
Według międzynarodowej firmy doradczej Savills Polska należy do nielicznych krajów europejskich, gdzie aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości komercyjnych nadal rośnie. W pierwszych trzech kwartałach br. wolumen sfinalizowanych transakcji inwestycyjnych przekroczył 5 mld euro.

Firma Savills wskazała największe okazje inwestycyjne na rynku nieruchomości w segmencie core i value-add w poszczególnych krajach. Pierwszy z nich w Polsce dotyczył budynków biurowych z segmentu prime w trzech największych miastach i obiekty logistyczne. Drugi natomiast to modernizacje budynków biurowych i obiekty handlowe w głównych miastach kraju.

Pozytywny wynik sfinalizowanych transakcji inwestycyjnych w Polsce w trzecim kwartale br. był zbliżony do wyniku z przeciągu całego 2017 r. oraz ponad dwukrotnie wyższy od analogicznego okresu z roku ubiegłego. Nie pozostawia to wątpliwości, że 2018 r. zakończy się rekordowym wynikiem na Polskim rynku inwestycyjnym. Odbędzie się on na dwóch płaszczyznach, ponieważ odbędzie się zarówno pod względem wolumenu transakcji, jak i stóp kapitalizacji, które dla najlepszych nieruchomości spadną do najniższego poziomu w historii.

Solidne fundamenty gospodarcze i dobre wskaźniki rynków najmu w Polsce stwarzają sprzyjające warunki do inwestowania w nieruchomości dla szerokiego spektrum kupujących. Inwestorzy zainteresowani aktywami klasy core nadal mogą liczyć na znacząco wyższy poziom zwrotu z inwestycji w porównaniu z największymi rynkami Europy Zachodniej. Naszym zdaniem znajdą oni największe możliwości lokowania kapitału w sektorach nieruchomości biurowych i magazynowych ze względu na bardzo ograniczoną podaż najbardziej atrakcyjnych produktów na rynku handlowym. Z kolei inwestorzy z segmentu value-add mają większe możliwości wyboru aktywów we wszystkich głównych sektorach nieruchomości, które wymagają rekomercjalizacji, modernizacji, repozycjonowania, przebudowy lub zmiany funkcji użytkowej. Jest to szczególnie widoczne w sektorze nieruchomości handlowych, na który w znacznym stopniu wpływają zmiany w strukturze demograficznej. Przez to segment ten stwarza okazje inwestycyjne związane z przebudową istniejących obiektów w celu dostosowania ich do zmieniających się zwyczajów konsumentów w zakresie robienia zakupów i spędzania wolnego czasu - mówi Michał Stępień, Associate, dział doradztwa inwestycyjnego, Savills Polska.


Savills wskazał, że preferowaną klasą aktywów są nadal nieruchomości w Europie. To właśnie tam inwestorzy lokują dużą część kapitału. W drugim kwartale 2018 roku różnica pomiędzy średnią rentownością obligacji 10-letnich a stopami kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości biurowych wyniosła 248 pb w porównaniu z 180 pb w 2008 roku i średnią dziesięcioletnią wynoszącą 237 pb. Na rynkach rozwiniętych liczba oferentów (oprócz zwycięzcy) w dużych transakcjach o wartości przekraczającej 500 mln euro na ogół waha się pomiędzy 3 a 5. W przypadku transakcji o mniejszej wartości (do 100 mln euro) jest ich od 10 do 15. Ostatni wzrost transakcji pozarynkowych na niektórych rynkach w Europie świadczy o przekonaniu sprzedających, że uzyskają oferty spełniające ich oczekiwania.

 

Na podstawie wstępnych danych za pierwsze trzy kwartały 2018 roku przewidujemy, że Irlandia, Polska, Portugalia i Grecja odnotują znaczny wzrost aktywności inwestycyjnej w ujęciu rocznym. Inwestorzy w Europie nadal koncentrują się na głównych rynkach nieruchomości, na które tak jak w poprzednich latach wciąż przypada 67% łącznego wolumenu transakcji inwestycyjnych w Europie; niemniej jednak coraz częściej poszukują możliwości lokowania kapitału na innych rynkach. Nieruchomości biurowe pozostaną preferowaną klasą aktywów pomimo kompresji stóp kapitalizacji, ale inwestorzy rozpatrujący poszczególne miasta i rodzaje aktywów w różnych krajach Europy wciąż mogą liczyć na stopy kapitalizacji na poziomie powyżej 5% - mówi Marcus Lemli, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego na Europę w Savills.


5.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz