Coworking formą pracy dla każdego według ankiety (Y)OUR SPACE

|
Firma doradcza Knight Frank przeprowadziła ankietę wśród kadry zarządzającej światowych korporacji. Je wyniki przewidują zwiększenie popytu na elastyczne miejsca pracy.

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Knight Frank, aż dwie trzecie światowych korporacji zamierza zwiększyć coworkingowe i współdzielone miejsca pracy. W ankiecie wzięło udział 120 przedstawicieli kadry najwyższego szczebla w korporacjach z całego świata. Firmy te zatrudniają łącznie ponad 3,5 mln osób i zajmują ok 22 000 000 mkw. powierzchni biurowej.

Badanie przeprowadzone na tych podmiotach gospodarczych wykazało, że wiele globalnych korporacji wciąż jednak korzysta z tradycyjnego modelu najmu powierzchni biurowych. Dwie trzecie ankietowanych stwierdziło też, że elastyczne powierzchnie biurowe stanowią 5 proc. lub mniejszą część ich aktualnych powierzchni biurowych. Niecałe 7 proc. wskazało, że elastyczne miejsca pracy stanowią ponad jedną piątą całkowitej powierzchni biurowej przez nich zajmowanej.

Ankieta Knight Frank przewiduje natomiast gwałtowny wzrost tego typu powierzchni na rynku. 69 proc. światowych korporacji planuje bowiem zwiększenie wykorzystania formuły coworkingu, a 80 proc. wzrost wielkości wykorzystywanych powierzchni współdzielonych na przestrzeni kolejnych trzech lat.


Zapotrzebowanie na elastyczność jest największym zagrożeniem – i największą szansą – dla właścicieli przestrzeni biurowych. Widoczny ostatnio błyskawiczny rozwój coworkingu wskazuje na strukturalną zmianę na rynku nieruchomości komercyjnych, przejawiającą się poszukiwaniem przez firmy powierzchni, które charakteryzuje elastyczność, wysoki poziom obsługi i dostosowanie do realiów prowadzenia działalności w epoce rewolucyjnych przemian. Niektórzy operatorzy coworkingowi wykorzystują już ten trend, natomiast właściciele i deweloperzy muszą uświadomić sobie konieczność reagowania na nową rzeczywistość, w której to klient rządzi – mówił William Beardmore-Gray, Global Head of Occupier Services and Commercial Agency w Knight Frank.


Na korzyść tego typu miejsc pracy, według ankietowanych przemawia właśnie elastyczność, która znalazła się w 55 proc. odpowiedzi na temat zmiany przestrzeni w następnych latach. 11 proc. badanych za kluczową korzyść uznało poczucie wspólnoty, które tworzy się między współpracownikami w takich miejscach. Także 11 proc. stwierdziło, że  biura coworkingowe lub serwisowane pozwalają na szybsze osiągnięcie zdolności operacyjnych. Aż 75 proc. wszystkich respondentów założyło, że elastyczność pracy wpływa na indywidualną produktywność pracowników.


Choć w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił gwałtowny rozwój operatorów powierzchni coworkingowych i serwisowanych, stymulowany głównie przez startupy i freelancerów, jest to tylko czubek góry lodowej i należy oczekiwać w następnych trzech latach ujawnienia się ukrytego dotychczas zapotrzebowania ze strony globalnych korporacji ­– dodał Dr Lee Elliott, Global Head of Occupier Research w Knight Frank.

 


2.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz