Top Woman in Real Estate

Polacy pesymistyczni w kwestii emerytury

Polacy są najbardziej sceptycznie nastawieni w kwestii emerytury wśród 12 społeczeństw, które wzięły udział w badaniu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aegon.

Co nas czeka na emeryturze? Według Polaków – nic dobrego.

Aegon PTE przeprowadził badanie w 12 krajach świata. Polska na tym tle wypada negatywnie. Wprawdzie około połowa respondentów kojarzy emeryturę z czasem wolnym, ale taki sam odsetek również kojarzy ją z byciem w złym stanie zdrowia, byciem osobą niespełnioną i niezadowoloną. Jedna trzecia Polaków uważa, że na emeryturze będzie biedna - mówi Marcin Hadyś, członek zarządu Aegon PTE.

Z badania wynika, iż ponad dwie trzecie Polaków nie posiada alternatywnego planu emerytalnego, mimo iż niemal połowa respondentów przechodzi na emeryturę wcześniej niż planowała. Aż 70 proc. osób nie ma alternatywnego planu zabezpieczenia finansowego w takim przypadku. Badanie wykazuje, iż sytuacja emerytalna nad Wisłą pogarsza się. Indeks przygotowania emerytalnego spadł z 4,96 na 4,63 w 10-punktowej skali.

Nasze przygotowanie do emerytury jest gorsze w porównaniu z raportem z poprzedniego roku. Najbardziej optymistycznie na emeryturę patrzą Niemcy, Chińczycy i Amerykanie – stwierdza Marcin Hadyś.

Spośród 12 ankietowanych społeczeństw Polacy najbardziej pesymistycznie oceniają prawdopodobieństwo utrzymania dotychczasowego stylu życia na emeryturze. Aż 81 proc. respondentów uważa, iż po przejściu na emeryturę nie będą w stanie utrzymać satysfakcjonującego poziomu życia, przeciwnego zdania jest tylko 1 proc. Mimo tego, Polacy nie przygotowują planu finansowego na ten okres.

Dwie trzecie ankietowanych nie wie, jakimi środkami finansowych będzie dysponować na emeryturze, nie planują tego. Miejsce na gromadzenie oszczędności dla nich coraz bardziej się kurczy. Około połowa badanych oczekuje, że będzie musiało kogoś utrzymywać, a jedna trzecia badanych oczekuje, że będzie takiego wsparcia potrzebowała w trakcie przebywania na emeryturze – opowiada Marcin Hadyś.

68 proc. mieszkańców Polski twierdzi, iż zaczęłaby oszczędzać na emeryturę po otrzymaniu podwyżki, natomiast 43 proc. - po zwiększeniu ulg podatkowych dla produktów emerytalnych.

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety on-line oraz wywiadów w terenie w styczniu i lutym 2013 roku.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz