Ceny gruntów są stabilne

Warszawa nocą, fot. Piotr Wierzbowski, archiwum warsawtour.pl
Warszawa nocą, fot. Piotr Wierzbowski, archiwum warsawtour.pl
Colliers International prezentuje swój najnowszy raport dotyczący rynków gruntów inwestycyjnych w pierwszej połowie 2013 roku.

Podaż w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku utrzymywała się na relatywnie wysokim poziomie. Najbardziej cenione są tereny dobrze przygotowane pod proces inwestycyjny w zakresie uwarunkowań technicznych, prawnych i planistycznych. Wartość nieruchomości niezmiennie podnosi lokalizacja. W omawianym okresie aż 80-85 proc. zakupionych gruntów pod biura i mieszkania umiejscowionych jest w Warszawie. Pomimo stabilizacji cen, w pierwszym półroczu 2013 roku odnotowano również mniej pozytywne tendencje. Ich przejawem były kłopoty finansowe niektórych deweloperów, które prowadziły do wyprzedaży gruntów, a także wystawianie na sprzedaż nieruchomości przez banki, chcące zmobilizować klientów do aktywnych działań sprzedażowych.

Wśród inwestorów największym zainteresowaniem cieszą się działki pod zabudowę biurową i handlową, które stanowią 65% transakcji, podczas gdy 30% środków przypada na grunty pod zabudowę mieszkaniową, a 5% pod magazyny - mówi Emil Domeracki, Senior Associate, Dział Gruntów Inwestycyjnych, Colliers International. Minione półrocze przyniosło stabilizację cen gruntów oraz spokojne nastroje wśród inwestorów – dodaje.

Rośnie popularność umów warunkowych, których celem jest zastosowanie czynnika dyskontującego pieniądz w czasie – tzw. umowy z odroczoną płatnością. Deweloperzy, nie mogąc pozwolić sobie na „zamrożenie pieniędzy”, chcą kupować działki, na których od razu mogą rozpocząć budowę. Większość obecnie planowanych inwestycji jest krótkoterminowych, co oznacza, iż powinny rozpocząć się i zakończyć w terminie do 5 lat. Gdy występują utrudnienia związane z nieruchomością, zawierana jest przedwstępna umowa sprzedaży.

Jak podaje raport Colliers, duża podaż nie odpowiada w pełni na popyt. Powodowane jest to występowaniem gruntów, które nie spełniają wymagań deweloperów.

Od początku roku wartość transakcji na rynku gruntów inwestycyjnych (pod zabudowę biurową, handlową, mieszkaniową i przemysłową) wyniosła około 300 mln zł, co stanowi 20 proc. wyniku z całego roku 2012. Cena gruntu potrzebnego do wybudowania 1 mkw powierzchni użytkowej była niższa niż w roku wcześniejszym. Największy spadek cen gruntów pod biurowce odnotowano w Katowicach (o 12 proc.), Wrocławiu (10 proc.) oraz Trójmieście (8 proc.). Najmniej spadły ceny działek w Warszawie (2-3 proc.)

W bieżącym roku, według prognoz ekspertów, aktywność na rynku gruntów inwestycyjnych ma wzrosnąć. Powinna ona przekroczyć wartość osiągniętą w roku poprzednim. Drugie półrocze 2013 roku charakteryzować się będzie wysoką dynamiką zakupów gruntów biurowych i handlowych. Największym zainteresowaniem cieszyć się będą nieruchomości w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, a także w Gdańsku i Poznaniu.

Dotychczasowe konsultacje prowadzone przez Colliers International z deweloperami i funduszami inwestycyjnymi, dotyczące zarówno realizowanych obecnie, jak i planowanych transakcji związanych z inwestycjami w nieruchomości w 2013 r., pozwalają prognozować, że na koniec br. możliwe jest przekroczenie wartości transakcji z roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, że większość inwestycji zakupowych na rynku gruntów inwestycyjnych będzie miała miejsce w Warszawie – podsumowuje Emil Domeracki z Colliers International.

Pełna wersja raportu w wersji PDF znajduje się poniżej

Pobierz PDF

0.0
Napisz pierwszy komentarz