Proton Office

Ile zarabiają prezesi największych giełdowych spółek?

Mediana wynagrodzeń prezesów największych firm w 2012 roku kształtowała się na poziomie 1,23 mln zł, jak wynika z raportu Sedlak & Sedlak.

Mediana wynagrodzeń prezesów z największych spółek była prawie trzy razy wyższa od mediany wynagrodzeń prezesów z pozostałych spółek – mówi Iwona Wabik z Sedlak & Sedlak. Według raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych  na GPW w 2012 roku” najwięcej zarabiali menedżerowie pracujący w spółkach zaliczanych do indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Pod uwagę brani był prezesi największych firm, którzy pracowali cały 2012 rok. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 1,23 mln zł rocznie, podczas gdy prezesów innych spółek – 436,5 mln zł. Różnica w przypadku wiceprezesów wynosiła natomiast 716 000 zł. Ponad dwukrotnie więcej niż pozostali zarabiali członkowie zarządów spółek zaliczanych do WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Najmniejsze różnice w zarobkach odnotowano u prokurentów. Pełnomocnicy zarządów największych spółek zarabiali 158 500 zł, natomiast ich odpowiednicy z innych firm – 180 000 zł.

Mediana rocznego wynagrodzenia brutto menedżerów pełniących różne funkcje (osoby pracujące cały rok)
  spółki z WIG20, mWIG40 i sWIG80 pozostałe spółki
prezes zarządu 1 227 000 436 500
wiceprezes zarządu 1 072 000 356 000
członek zarządu 861 000 340 000
prokurent 158 500 180 000
ogółem 953 000 364 000

Źródło tabeli: Raport „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2012 roku”, Sedlak & Sedlak
 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz