Proton Office

Walka o talenty

Polscy pracodawcy szukają utalentowanych i elastycznych pracowników. Rośnie rola działów HR.

Walka o talenty to trend numer jeden na świecie – mówi Małgorzata Wnęk-Kolaska, starszy menedżer, lider zespołu doradztwa w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w Deloitte. Firma przygotowała raport „Trendy w HR 2013”, według którego dla pracodawców coraz ważniejsi są utalentowani i elastyczni pracownicy.

Najistotniejszym trendem w Polsce jest zmiana relacji pomiędzy zarządami firm a HR. Działy kadrowe stają się coraz ważniejszym partnerem zarządów, które zwracają się w stronę wsparcia, jakiego HR może udzielić biznesowi – tłumaczy Małgorzata Wnęk-Kolaska.

Raport bazuje na ankietach przeprowadzonych wśród 1300 firm w 59 krajach. Wynika z niego, iż zmienia się typ liderów biznesowych na całym świecie. Muszą oni być bardziej elastyczni i szybko przystosowywać się do nowych środowisk. Ponad 60 proc. respondentów na świecie (w Polsce 51 proc.) podkreśliło, iż wielkie znaczenie mają utalentowani pracownicy. Talent to nie jest jakaś wybrana, wyselekcjonowana grupa pracowników, jak trochę do tej pory myśleliśmy. Raczej idziemy w kierunku, że talent to jest osoba, która posiada te najbardziej potrzebne w danym momencie kompetencje. Można mieć kompetencje uniwersalne, ale można mieć też kompetencje, które są szczególnie atrakcyjne dla jakiegoś szczególnego rodzaju biznesu. Jest się wtedy talentem dla tej organizacji czy dla tej branży. Należy wykorzystać ten swój atut, szukając relacji z taką branżą – wyjaśnia menedżer Deloitte.

W Polsce widać rosnącą rolę polityki kadrowej w zarządzaniu firmami. Dyrektorzy personalni mają coraz większy wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Ponad 60 proc. ankietowanych stwierdziło, iż działy HR i nowe systemy zarządzania zasobami ludzkimi są reorganizowane, aby przyspieszyć rozwój firm.

Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą się przystosować do nowego trendu. Trendem ważnym dla wszystkich jest zwiększenie elastyczności, akceptacja różnych form współpracy, ale też różnych form działania, co oznacza zmianę dla pracodawców, inny sposób komunikowania się z pracownikami właśnie po to, żeby talenty przyciągnąć i utrzymać. Jest to także wyzwanie dla pracowników, którzy mają różne ambicje, ale też poszukują różnych atrakcyjnych form pracy po to, żeby też trochę otworzyć się na inne formy zatrudnienia niż te dotychczas preferowane – mówi Małgorzata Wnęk-Kolaska.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz