Giant

Negatywne nastroje na rynku nieruchomości w Europie

Według najnowszego raportu RICS, pozytywne nastroje w Europie odnotowano jedynie w Niemczech i Belgii.

Inwestorzy i najemcy w Europie wykazują negatywne nastroje w kontekście rynku nieruchomości komercyjnych. Według badania  Global Commercial Property Survey, opracowanego przez RICS, jedynie Niemcy i Belgia są jasnymi punktami na mapie, a polscy eksperci wykazali się zdecydowanie mniejszym optymizmem niż mówiły to wcześniejsze prognozy.

Raport pokazuje dużą różnicę między Europą a innymi gospodarkami. Poprawa zachodzi na rynkach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Azji, natomiast Europa przechodzi recesję. Prognozy również są pesymistyczne.

Na tle innych krajów wyróżniają się Niemcy. Polska natomiast prezentuje umiarkowanie niski optymizm dotyczący kondycji swojego rynku. Rosnące zainteresowanie nieruchomościami komercyjnymi w krajach takich jak Hiszpania, Grecja czy właśnie Polska, nie przekłada się na oczekiwane wartości kapitału. Inna sytuacja ma miejsce w Belgii, Austrii, Szwajcarii i Irlandii.

W Polsce zainteresowanie inwestorów koncentrowało się głównie w sektorze najlepszych nieruchomości komercyjnych i było większe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Popyt na powierzchnię biurową jest umiarkowany i zgłaszany głównie przez najemców z sektora bankowości, który po ostatnich fuzjach i przejęciach analizuje długookresowe opcje najmu  - mówi  Łukasz Maciak MRICS, Chartered Valuation Surveyor, Capital Markets Director, DTZ Polska. Istniejąca konkurencja oraz konsolidacje na rynku najmu powodują zaostrzoną walkę  pomiędzy właścicielami istniejącego i planowanego zasobu. Strategiczni najemcy mogą liczyć na szczególnie atrakcyjne stawki czynszu, co przedkłada się na zwiększenie presji na spadek czynszu także i dla mniejszych najemców. Apetyt na inwestycje w sektorze nieruchomości komercyjnych poprawia się szczególnie na aktywa o ugruntowanej stabilnej pozycji. Nutę pozytywnego sentymentu można odnaleźć w odpowiedziach ankietowanych – dodaje.

Pozytywnie w innych regionach świata

Liderem inwestycji w Azji jest Japonia, która zawdzięcza to wysokim popytem oraz zdecydowaną polityką, wprowadzoną przez premiera Shinzo Abe. Zadowalające są również wyniki Chin, pomimo niewielkiego tempa wzrostu gospodarki.

Optymizm odczuwalny jest również w USA. Pojawiły się sygnały mówiące o zainteresowaniu inwestorów nowymi projektami oraz zwiększonymi potrzebami najemców.

Zły obraz kształtuje się natomiast w Brazylii. Wskaźnik nastrojów spadł przede wszystkim wśród najemców. Wiąże się to również z negatywnymi informacjami ekonomicznymi.

Stabilny sektor nieruchomości charakteryzuje Indie, co spowodowane jest ostrożnym nastawieniem wynikłym ze zmagań banku centralnego ze spowolnioną gospodarką i wahaniami kursu waluty.

Wskaźnik najmu pozostaje negatywny także w Australii. Odnotowywane są również pesymistyczne wyniki gospodarcze.

Wyniki badania pokazują, że nie najlepsza sytuacja ekonomiczna w większości Europy wciąż znajduje odbicie w braku popytu na powierzchnie komercyjne. W tym świetle nie zaskakuje fakt, że prognozy dotyczące najmu poza kluczowymi centrami pozostają słabe. Tymczasem rynek niemiecki wciąż odnotowuje najlepsze wyniki na kontynencie, co ma związek z relatywnie optymistycznym obrazem makro - powiedział Simon Rubinsohn, główny ekonomista RICS


0.0
Tagi: RICS Polska
Napisz pierwszy komentarz