Giant

Polska mniej konkurencyjna

Polska spadła o jedno miejsce w rankingu konkurencyjności World Economic Forum. Mamy problemy z innowacyjnością.

Polska znalazła się na 42 miejscu w międzynarodowym rankingu konkurencyjności World Economic Forum, co oznacza spadek o jedną pozycję. Wynik w tym rankingu istotny jest przede wszystkim dla inwestorów, którzy biorą go pod uwagę przed podjęciem decyzji o lokalizacji swoich inwestycji. Polsce szczególne problemy sprawia innowacyjność, będąca jednym z czynników, przez które od lat nie może wskoczyć na wyższe pozycje.

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła ponownie Szwajcaria, natomiast na kolejnych uplasowały się takie państwa jak Singapur, Finlandia, Niemcy i Stany Zjednoczone.

Przedstawiony w rankingu indeks polskiej konkurencyjności wzbudza komentarze ekspertów. Bardziej niż spadek o jedną pozycję w rankingu Polski zastanawia mnie to, że pozycja naszego kraju wciąż oscyluje wokół 40. miejsca. Powstaje zatem pytanie, czy to jest bariera naszych możliwości, czy też jest jeszcze za wcześnie, aby inwestycje ostatnich lat i duże nakłady na nie spowodowały znaczącą poprawę naszej konkurencyjności – mówi dr Piotr Boguszewski, współautor raportu, doradca w Instytucie Ekonomicznym NBP.

Polska ma problem z innowacyjnością oraz edukacją, chociaż w tym zakresie, w porównaniu do innych państw regionu, nasza sytuacja jest zadowalająca. Cały czas mamy niedobrą sytuację, jeśli chodzi o polski dorobek w zakresie innowacyjności. Co niepokojące, jest to trwały trend. Łatwiej się buduje fabryki i kapitał rzeczowy niż kapitał ludzki. Obecnie innowacyjność jest wynikiem wielu elementów, w tym takich jak zdolność ludzi do przekształcenia swoich umiejętności na rzeczy nowe. To jest również kwestia mentalności. Myślę, że zarówno w obszarze edukacji, jak i postaw społecznych, pewnych nawyków, jest sporo do zrobienia – komentuje dr Boguszewski.

Autorzy raportu sugerują, iż w celu poprawy konkurencyjności Polski konieczne jest przeprowadzenie reform strukturalnych, reforma sektora publicznego, uproszczenie podatków, zwiększenie stabilności prawa podatkowego i zmiany w edukacji, które kładłyby zdecydowanie większy nacisk na innowacyjność.

Według Piotra Boguszewskiego pozytywne jest, iż ocena Polski jako kraju stabilnego trwa nieprzerwanie od 2005 roku. W zasadzie wszystkich naszych konkurentów z regionu, poza Estonią, wyprzedziliśmy w tym rankingu. Jesteśmy też jedynym krajem, który na przestrzeni okresu 2005-2013 widocznie poprawił swoją pozycję. Nasi konkurenci, którzy nas w 2005 roku wyprzedzali, bardzo często albo są już niżej w punktacji niż my, albo obniżyli, tak jak Estonia, swoje notowania rankingowe – zauważa dr Boguszewski.

W raporcie podkreślone zostały również pozytywne tendencje, które zaszły w Polsce. Poprawiła się infrastruktura, ale nie tylko same drogi – również komunikacja w zakresie dostępu do internetu. Lepiej oceniono szkolnictwo, kwestie związane z równouprawnieniem kobiet na rynku pracy, ich dostępu do określonych zawodów i poziomu płac – podsumowuje dr Piotr Boguszewski.

Ranking World Economic Forum oparty jest na globalnym indeksie konkurencyjności (GCI).


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz