Top Woman in Real Estate

To był dobry kwartał!

Bonarka for Business w Krakowie
Nestlé House (dawniej znany jako Pacific Office Building) w Warszawie
W pierwszym kwartale 2015 r. deweloperzy podpisali umowy najmu na 300 000 mkw., zaś w realizacji pozostawało prawie 1,5 mln mkw. powierzchni biurowej.

Podaż

 

Z raportu przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą JLL, podsumowującego polski rynek biurowy na koniec pierwszego kwartału 2015 r. wynika, że od początku roku deweloperzy oddali do użytkowania ok. 149 500 mkw. nowej powierzchni biurowej, w tym ok. 59 000 mkw. w stolicy i 90 500 mkw. w ośrodkach regionalnych.

 

Spośród największych projektów ukończonych w Warszawie należy wymienić inwestycje Dzielna 60 (20 000 mkw.), Nestlé House (17 600 mkw.) oraz Karolkowa Business Park (15 000 mkw.). Biorąc pod uwagę miasta regionalne, najwięcej nowej powierzchni oddano w stolicy Wielkopolski. Warto jednak zauważyć, że na całość tej powierzchni (42 000 mkw.) składa się jedna inwestycja - kompleks Business Garden Poznań, należący do firmy Vastint. Duże projekty biurowe oddano również w Krakowie (Bonarka for Business E - 10 000 mkw.) i Katowicach (II faza A4 Business Park - 9000 mkw.).

 

Obecnie w realizacji pozostaje ok. 1,4 mln nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego ponad połowa przypada na Warszawę. Warto zauważyć, że kolejne 56 000 mkw. przechodzi w stolicy gruntowną renowację. Łącznie w Polsce prawie 360 000 mkw. może trafić do użytku w tym roku (uwzględniając powierzchnię wybudowaną w I kw.), jednak nieznaczna część z inwestycji, wstępnie planowanych na rok 2015, może się przesunąć na początek 2016.

 

Popyt

 

Pierwszy kwartał 2015 r. stanowił kontynuację dobrej koniunktury na warszawskim rynku biurowym z drugiej połowy 2014 r. Popyt brutto przekroczył w tym mieście 168 000 mkw., czyli był o ok. 30 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwięcej - ponad 61 600 mkw. (ok. 37 proc. popytu) wynajęto w rejonie Mokotowa. Wśród największych transakcji zawartych w I kw. 2015 r. należy wymienić nową umowę PZU w Konstruktorska Business Center (17 500 mkw.), odnowienie umowy najmu przez HP (10 400 mkw. w University Business Center II) oraz odnowienie i ekspansja P4 (10 200 mkw. w Marynarska Business Park). Eksperci JLL prognozują, że popyt na biura na podobnym poziomie utrzyma się także w kolejnych kwartałach 2015 r.

 

W lokalizacjach poza stolicą popyt osiągnął poziom 132 000 mkw. W Krakowie najemcy podpisali umowy na 32 400 mkw. powierzchni biurowej, w Katowicach – 27 800 mkw., zaś we Wrocławiu – 23 400 mkw. Do największych transakcji należały umowy zawarte na Górnym Śląsku – PKP CARGO wynajęło 7600 mkw. w A4 Business Park II, zaś Capgemini podpisało przednajem na 5600 mkw. w Silesia Business Park B. Mamy za sobą bardzo dobry początek roku w segmencie nieruchomości biurowych w Polsce. Warszawa wraz z miastami regionalnymi zarejestrowała wysoki popyt potwierdzając, że rynek najmu pozostaje w dobrej kondycji – komentuje Anna Młyniec, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych i Reprezentacji Najemcy, JLL.

 

Z szacunków JLL wynika, że ok. 29 proc. powierzchni biurowych planowanych do realizacji w okresie II-IV kw. 2015 r. jest już zabezpieczonych umowami najmu.

 

Pustostany

 

Wskaźnik powierzchni niewynajętej w Warszawie odnotował nieznaczny spadek kw.-d-kw. do poziomu około 13 proc. Według JLL, współczynnik pustostanów znów zacznie wzrastać, w związku z wejściem na rynek nowych projektów, przewidzianych do realizacji w II-IV kw. 2015 oraz w roku 2016. Na rynkach regionalnych (z wyjątkiem Poznania) wskaźnik pozostał stabilny lub odnotował niewielki spadek. Najniższy współczynnik cechuje Kraków (6,2 proc.), a najwyższy - stolicę Wielkopolski (23,3 proc.).

 

Czynsze

 

Czynsze w Warszawie są stabilne, ale w obliczu znacznej nowej podaży mogą znaleźć się pod zniżkową presją jeszcze w 2015 r. To dotyczyć będzie w szczególności starszych, niższej jakości obiektów. Najwyższe czynsze transakcyjne wahają się od 22 do 24 euro za mkw. miesięcznie w centrum oraz 11-18,5 euro za mkw. miesięcznie w pozostałych obszarach. Najwyższe czynsze transakcyjne w miastach regionalnych wynoszą odpowiednio od 11-12 euro za mkw. miesięcznie w Lublinie do 14-15 euro za mkw. miesięcznie w Poznaniu.

 

I kw. 2015 r. umocnił pozycję miast regionalnych na polskim rynku biurowym. Niewielki wolumen powierzchni oddanej do użytku pozwolił na stabilizację współczynnika pustostanów na tych rynkach, z wyjątkiem Poznania. Jednak wysoka aktywność deweloperska doprowadzi do znacznego wzrostu podaży w kolejnych kwartałach, co spowoduje wzrost wskaźnika niewynajętej powierzchni na niektórych rynkach – podsumowuje Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz