Proton Office

Polskie firmy na rynkach zagranicznych

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Fundacje Kronenberga przy Citi Handlowy, 40 proc. rodzimych przedsiębiorstw planuje dalszą ekspansje działalności poza granice kraju.

Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zostało przeprowadzone w okresie lipca i sierpnia br. na próbie 500 firm o obrotach powyżej 8 mln zł, z czego minimum 10 proc. musiał stanowić przychód z działalności międzynarodowej. Głównym celem zrealizowanego projektu było określenie sposobu konkurencji oraz głównych konkurentów polskich firm na rynkach zagranicznych.   

 

Cel - zagranica

 

Rodzime przedsiębiorstwa coraz chętniej rozszerzają swoją działalność poza granice Polski. Ponadto organizacje, które zdecydowały się na ten krok nie żałują podjętego ryzyka. 82 proc. badanych przez nas firm jest zadowolonych z podjęcia decyzji o ekspansji zagranicznej i swojej bytności za granicą. Dla dużej części badanych organizacji przychody z ekspansji zagranicznej stanowią znaczący udział w ich całościowych przychodach. 41 proc. z firm, które zbadaliśmy, chce nadal rozszerzać swoją działalność zagraniczną i dokonywać ekspansji – mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Jest to o 2 p.p. więcej niż w ubiegłorocznej edycji badania.

 

Jak pokazują dane Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, niemal połowa firm prowadzących działalność za granicą posiada biznes w co najmniej trzech krajach. Najczęstszym celem ekspansji rodzimych przedsiębiorstw jest rynek niemiecki. Drugie miejsce należy do Czech, jednak na znaczeniu zyskują także Francja i Litwa. Polskie firmy na rynkach zagranicznych radzą sobie bardzo dobrze. Są coraz bardziej konkurencyjne – mówi Krzysztof Kaczmar.

 

Jakość najważniejsza

 

Ponad połowa (56 proc.) przebadanych przedsiębiorstw twierdzi, że skupia się bardziej na jakości niż na cenie. 40 proc. wskazało przewagę kosztową i cenową względem konkurencji lokalnej – podkreśla Piotr Kosno, dyrektor zarządzający w Departamencie Klientów Strategicznych w Citi Handlowy. Ponadto większa cześć organizacji uważa, iż jest tak samo innowacyjna jak konkurenci z innych rynków. Dalsza ekspansja innowacyjności jest jednym z największych wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć polskie firmy. To także inwestowanie w centra badawczo-rozwojowe, żeby produkty, które powstają, były konkurencyjne. Wyczerpują się proste rezerwy konkurowania ceną, w związku z tym innowacyjność produktów jest coraz ważniejsza – wyjaśnia Kaczmar.

 

Trudności

 

Barierami, które zniechęcają przedsiębiorców do ekspansji zagranicznej, są m.in. kwestie celne i podatkowe, biurokracja, a także niepewność na rynkach walutowych i kapitałowych. Największym problemem stanowi jednak większa konkurencja. Jednak przedsiębiorcy znaleźli sposób na tego typu „utrudnienia”. 70 proc. przedsiębiorstw poszukuje sojuszów z lokalnymi podmiotami, by poradzić sobie z kwestiami związanymi z podatkami, aspektami prawnymi oraz biurokracją. Oni też lepiej znają specyfikę lokalnych społeczności. Ponadto połowa przedsiębiorstw inicjuje transakcje zabezpieczające kursy walut poprzez różne platformy FX-owe i stosuje strategie zabezpieczające – mówi Piotr Kosno.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz