Giant

Pensje pójdą w górę?

Aż 35 proc. firm zamierza w nachodzącym półroczu zwiększyć wynagrodzenia swoich pracowników – takie wnioski płyną z kolejnej edycji badania Randstad „Plany pracodawców”.

Podwyżki obejmą wszystkich?

Według najnowszej edycji badania firmy Randstad „Plany Pracodawców”, tradycyjny okres wzrostu wynagrodzeń przypadający na pierwszy kwartał roku, w 2016 r. będzie wyjątkowy. Aż 35 proc. przebadanych firm twierdzi, iż w tym czasie zamierza zwiększyć płace swoim pracownikom. Odsetek ten jest o 10 p.p. większy niż w ubiegłym roku oraz najwyższy w historii całego badania.

 

Wzrost wynagrodzeń najczęściej deklarują przedstawiciele firm z sektora przemysłu (40 proc.), usług (39 proc.), a także transportu, magazynowego i logistyki (38 proc.). Jeśli wziąć pod uwagę regiony, podwyżki pensji planują firmy z całego kraju – częściej na zachodzie (41 proc.) i północy (40 proc.)

 

Dwie trzecie przedsiębiorstw planujących przyznanie podwyżek swoim pracownikom, deklaruje że będą one na poziomie poniżej 7 proc. Natomiast 14 proc. firm zamierza przekroczyć ten poziom. Co ciekawe, aż co piąta firma jeszcze nie potrafi ocenić wysokości przyszłych podwyżek, co może sugerować, że nastawiają się na działania reaktywne, odpowiadające na konkretne przypadki negocjacji z pracownikami – wskazuje Agnieszka Bulik, dyrektor ds. prawnych i public affairs Randstad.

 

Niemal dwie trzecie respondentów twierdzi, iż podwyżki obejmą większość pracowników. Z kolei ok. jedna trzecia badanych firm przyzna wyższe pensje mniejszym grupom, stanowiących do 50 proc. kadry.

 

Pomimo zimy zatrudnienie pnie się do góry

Polski rynek pracy jest sezonowy i zima zwykle jest okresem, w którym obserwujemy spadki zatrudnienia. Tymczasem odpowiedzi badanych firm wskazują, że skala zwiększenia zatrudnienia w kolejnym półroczu pozostaje na bardzo wysokim poziomie – to bardzo ważny znak ilustrujący obecne nastawienie przedsiębiorstw na intensywny rozwój – zaznacza Agnieszka Bulik.

 

Nowe etaty na przełomie roku planuje utworzyć 31 proc. respondentów, o 2 p.p. mniej w stosunku do poprzedniego kwartału, ale o 5 p.p. więcej niż w roku ubiegłym i aż o 12 p.p. więcej niż 2013 r. W ujęciu regionalnym największy przyrost miejsc pracy deklarują przedsiębiorstwa z regionów pomorskiego i zachodniopomorskiego (37 proc.). W centrum, na wschodzie i zachodzie kraju odsetek ten wynosi 30 proc., a w regionach dolnośląskim, górnośląskim i małopolskim – 26 proc. Zatrudnienie najczęściej planują zwiększyć firmy działające w sektorze handlu i naprawy oraz logistyki, transportu i gospodarki magazynowej – po 35 proc. – a także przemysłu – 33 proc.

 

Dobra kondycja firm, ale gorsza gospodarki?

Potencjał dla rozwoju firm jest mocno powiązany z ich kondycją finansową. Dwie trzecie respondentów uważa, że ich przedsiębiorstwa są w dobrej lub bardzo dobrej sytuacji materialnej (67 proc.). Najczęściej twierdzą tak przedstawiciele podmiotów z kapitałem zagranicznym i mieszanym (odpowiednio 83 proc. i 82 proc.), a także dużych firm z liczbą pracowników powyżej 250 (75 proc.). Złej lub bardzo złej kondycji finansowej doświadcza jedynie 5 proc. przedsiębiorstw.   

 

Jednak już drugi kwartał z rzędu obniża się optymizm świata biznesu w stosunku do kondycji gospodarki. Aktualnie tylko 23 proc. respondentów oczekuje wzrostu gospodarczego w kolejnym półroczu – w maju br. odsetek ten wynosił 32 proc. Wzrost niepewności przedsiębiorców co do przyszłej koniunktury niewątpliwie jest zabarwiony zmieniającym się otoczeniem politycznym i oczekiwaniem na ukonstytuowanie nowych władz. Na pewno bardzo istotny wpływ na wystudzenie optymizmu biznesu ma też coraz bardziej zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa – komentuje Agnieszka Bulik.

 

To, że ponad jedna trzecia pracodawców planuje podwyżki płac to dobra wiadomość dla pracowników. Jest to jednocześnie sygnał, że przedsiębiorstwa są w lepszej formie niż przed rokiem, a pracownicy mają mocniejszą pozycję przetargową – podsumował wyniki prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman.

 

Ostatnia, 28. edycja badania „Plany Pracodawców” została przeprowadzona w okresie od 7 października do 10 listopada br. na próbie 1000 firm, z wyłączeniem przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 pracowników oraz organizacji działających w obszarze doradztwa personalnego.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz