Proton Office

Polacy będą emigrować?

Prawie 15 proc. rodaków rozważa emigracje zarobkową w okresie najbliższych 12 miesięcy, czyli o 6 p.p. mniej niż na początku br. – takie wnioski płyną z najnowszego raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, zrealizowanego przez Work Service i CEED Institute.

Mniej wyjazdów za granicę?

Jak pokazuje raport „Migracje zarobkowe Polaków”, maleje liczba osób, które chcą emigrować. W porównaniu do badania zrealizowanego w marcu br., o 7 p.p. wzrósł odsetek respondentów twierdzących, iż zdecydowanie nie chcą wyjechać za granicę. Dodatkowo mniej osób rozważa emigracje – 14,7 proc we wrześniu br. vs. 20,7 proc. w marcu br. Równocześnie spadł odsetek respondentów, którzy deklarują, iż są niemal zdecydowani, aby opuścić kraj (5,3 proc. we wrześniu br. vs. 6,4 proc w marcu br.). W rezultacie aktualnie ok. 1 milion rodaków planuje wyjazd za granicę  w okresie najbliższych 12 miesięcy. Spadek zainteresowania emigracją zarobkową może być efektem poprawy kondycji polskiego rynku pracy. Jak pokazują wskaźniki gospodarcze i cykliczne dane publikowane przez GUS, od początku roku mamy do czynienia z systematyczną poprawą sytuacji pracowników w Polsce. Dynamika wzrostu płac powinna się utrzymać na poziomie 5 proc. r/r, bezrobocie najpewniej osiągnie na koniec września wartość jednocyfrową po raz pierwszy po 7 latach, a urzędy pracy odnotowują rekordowe liczby nowych ofert. Faktem jest, że wchodzimy w etap rynku pracownika. Polacy mają większe poczucie bezpieczeństwa o swoje zatrudnienie i nadzieję na dalszą poprawę warunków pracy. Stąd mniejsze chęci do poszukiwania wyzwań zawodowych poza granicami kraju – komentuje Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service SA.

Gdzie?

Rodacy decydując się na emigracje zarobkową, najczęściej wybierają europejski rynek pracy. Najnowsza edycja badania „Migracje zarobkowe Polaków” pokazuje, iż preferowanym celem zagranicznych wyjazdów są Niemcy – 31 proc. respondentów rozważających emigracje wskazało ten kraj. Drugie miejsce zajęła Wielka Brytania (30 proc. przebadanych osób), a trzecie Norwegia (10 proc.). Niemcy aktywnie przyciągają imigrantów zarobkowych. Tylko w ubiegłym roku ponad 10 tys. Polaków wybrało ten kraj na pobyt stały, a 5-krotnie więcej podjęło tam pracę. A to nie koniec, bo według prognoz Boston Consulting Group w 2020 roku niemieckiej gospodarce będzie potrzeba 2,4 mln pracowników, a w 2030 już 10 mln – zaznacza Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service SA. Widzimy jednocześnie wyraźny spadek zainteresowania wyjazdami do Holandii (1 proc.), która jeszcze rok temu była trzecim najchętniej wybieranym kierunkiem przez Polaków (23 proc.) – dodaje.

Kto?

Ponad połowa rodaków, którzy biorą pod uwagę opuszczenie kraju, to osoby do 35. roku życia. Najczęściej chęć wyjazdu deklarują osoby z wykształceniem średnim (44 proc.) oraz zawodowym (28 proc.). Zainteresowanie podjęciem pracy za granicą wyraziło także 26 proc. bezrobotnych. Jeśli zaś chodzi o miejsce zamieszkania, co piąty potencjalny emigrant pochodzi z południowego lub wschodniego regionu kraju.    

Za i przeciw

Najważniejszym powodem, który zachęca do emigracji, jest możliwość uzyskania wyższych zarobów – odpowiedziało tak 84 proc. respondentów rozważających wyjazd za granicę. Innymi czynnikami wykazywanymi przez przebadane osoby są: perspektywa podniesienia standardu życia (41,5 proc.), lepsze warunki socjalne (31 proc), większe możliwości rozwoju zawodowego (38,7 proc.), a także szansa na zwiedzania świata (23,1 proc.). Z kolei wśród barier, które powstrzymują rodaków przez emigracją, respondenci najczęściej wskazywali: przywiązanie do rodziny i przyjaciół w kraju (72,2 proc), a także atrakcyjne zatrudnienie (37,5 proc.). Masowy charakter emigracji zarobkowej przełożył się na rosnące deficyty na polskim rynku pracy. W głównej mierze z naszego kraju wyjeżdżają osoby młode i ambitne, które mogłyby wnieść dużo wartości dla naszej gospodarki. Jest to o tyle istotne, że jesteśmy teraz na etapie powstawania wielu nowych miejsc pracy i rosnącego popytu na pracownika. Stąd nadzieja, że wyjazdy z kraju uda się wyhamować poprzez pojawiające się nowe rekrutacje i stopniową poprawę warunków płacowych – podsumowuje Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service SA.

O badaniu

Badanie przeprowadzono w okresie 7-10 sierpnia br., na próbie 660 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się, a także przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Zrealizowano je za pośrednictwem wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych w ramach projektu CATIBUS. Za projekt odpowiedzialny był Instytut Millward Brown SA na zlecenie Work Service SA.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz