Proton Office

2 mln mkw. biur dla jednego sektora

W Polsce sektor usług dla biznesu zajmuje ok. 2 mln mkw. powierzchni biurowej – wynika z analiz firmy JLL. Liczba ta stale rośnie.

Jak wynika z danych ABSL w sektorze usług dla biznesu pracuje już ok. 212 tys. osób. Wraz z rozwojem firm działających w tej branży rośnie liczba pracowników w niej zatrudnionych, co powoduje zwiększenie popytu na powierzchnię biurową.

 

Z naszych ogólnych szacunków wynika, że sektor usług dla biznesu w Polsce może potrzebować rocznie ok. 250 000 mkw. nowej powierzchni biurowej. Jest to efektem rozwoju branży i systematycznego wzrostu zatrudnienia – informuje Mateusz Polkowski, dyrektor w dziale badań rynku i doradztwa w JLL.

 

Wraz ze wzrostem zajmowanej przez usługi dla biznesu przestrzeni biurowej zmienia się także podejście pracodawców i pracowników do oferty biur na wynajem. Jak wynika z badań JLL i Skanska, dla ok. 65 proc. ankietowanych wygląd biura może stanowić argument przemawiający za wyborem danego pracodawcy.

 

Większa liczba sal do spotkań, pracy projektowej, kreatywnej i cichej czy przestrzenie do integracji to coraz popularniejsze rozwiązania w biurach. Mogą one wpływać na wzrost metrażu wynajmowanego przez centra usług dla biznesu, dla których dobrze zaprojektowane, atrakcyjnie urządzone i komfortowe biuro stanowi coraz większy atut w procesie pozyskiwania nowych pracowników i zatrzymywania w firmie najlepszych specjalistów. Biuro stało się jednym z narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi – twierdzi Karol Patynowski, dyrektor w dziale reprezentacji najemcy w firmie JLL.

 

Sektor usług dla biznesu stanowi głównego najemcę biurowców w wielu miastach Polski. Dla przykładu w Krakowie udział wynajętej powierzchni biurowej firm z tej branży stanowi ok. 67 proc. W innych większych miastach sektor ten również stanowi duży odsetek najemców, np. w Łodzi wynosi on ok. 52 proc., we Wrocławiu 51 proc., a w Rzeszowie i Katowicach ponad 30 proc. Odmienną sytuację można obserwować w Warszawie – tu centra usług dla biznesu zajmują ok. 9 proc. powierzchni biurowej.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz