Giant

Gdzie najlepiej żyje się i pracuje obcokrajowcom?

(fot. pixabay.com)
(fot. pixabay.com)
Singapur, Nowa Zelandia i Kanada to kraje, w których żyje i pracuje się najlepiej. Polska zajmuje 25 miejsce wśród najlepszych destynacji dla ekspatów – wynika z raportu Expat Explorer, opublikowanego przez bank HSBC.

Respondenci przyznali Polsce 25 pozycję wśród najlepszych destynacji dla ekspatów, czyli specjalistów, którzy opuścili ojczyznę, by podjąć pracę za granicą. Zajmuje ona zatem wyższe miejsce niż Irlandia (27. miejsce), ale jest też słabiej sklasyfikowana niż Wielka Brytania (22. miejsce).

 

Singapur zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Expat Explorer banku HSBC już drugi rok z rzędu. To tu najlepsze perspektywy rozwoju zawodowego w finansach czekają przyjeżdżających do tego kraju specjalistów. Jednocześnie mają oni możliwość zachowania wysokiej jakości życia. Ponad trzy piąte ekspatów w Singapurze uważa, że jest to dobre miejsce, aby rozwijać swoją karierę. Twierdzi tak 62 proc. respondentów. Dostrzegają oni także wzrost zarobków po przeprowadzeniu się do tego kraju. W Singapurze średni roczny dochód wynosi 139 tys. dolarów (w porównaniu z 97 tys. dolarów na całym świecie). Z raportu HSBC wynika także, że większość ekspatów uważa, iż Singapur oferuje jakość życia (66 proc.) i edukacji (75 proc.) na wyższym poziomie niż kraj ich pochodzenia. 

 

Expat Explorer 2016 
Najlepsze państwa dla ekspatów do życia i pracy
1. Singapur
2. Nowa Zelandia
3. Kanada
4. Czechy
5. Szwajcaria
6. Norwegia
7. Austria
8. Szwecja
9. Bahrajn
10. Niemcy
(...)
22. Wielka Brytania
23. Belgia
24. Tajlandia
25. Polska
26. Indie
27. Irlandia
28. Malezja

 

Wyjazd pozwala ekspatom szybciej realizują swoje cele finansowe. Dla przykładu praca za granicą pomogła im przyśpieszyć decyzję o zakupie mieszkania 41 proc. ekspatów, a 41 proc. z nich mogło zaoszczędzić niezbędne fundusze na emeryturę. W kategorii „finanse” drugi rok z rzędu pierwsze miejsce zajmuje Szwajcaria. Respondenci traktują ją jako kraj oferujący dobrobyt finansowy oraz silną gospodarkę. Około 87 proc. ekspatów mieszkających w tym kraju jest przekonanych o stabilności politycznej, a czterech na pięciu o stabilności gospodarczej Szwajcarii. Polska w kategorii finansów znalazła się na 29 miejscu.

 

Z kolej pod względem jakości życia bezkonkurencyjna okazała się Nowa Zelandia. Większość (83 proc.) ekspatów chwali środowisko naturalne tego kraju i uznaje je za lepsze od rodzimego. Niemal trzy czwarte z nich dostrzega poprawę jakości życia i zauważa łatwość integracji z lokalną społecznością. W rankingu HSBC Polska zajęła w tej kategorii 26 miejsce.

 

Pod względem warunków dla rodzin ekspatów pierwsze miejsce zajęła Szwecja. Polska w tej kategorii znalazła się na 21 pozycji. Około trzy czwarte ekspatów w Szwecji, lepiej ocenia jakość swojego życia w porównaniu z domem rodzinnym. Twierdzą oni, że kraj ten oferuje lepszą jakość edukacji, która dodatkowo jest mniej kosztowna. Uważają oni też, że jakość opieki nad dziećmi dostępnej w Szwecji jest lepsza niż w kraju, z którego pochodzą. 

 

Finanse * Doświadczenia ** Rodzina ***
1. Szwajcaria 1. Nowa Zelandia 1. Szwecja
2. Singapur  2. Hiszpania 2. Czechy
3. Niemcy 3. Kanada 3. Singapur
4. Norwegia 4. Singapur 4. Nowa Zelandia
5. Zjednoczone Emiraty Arabskie 5. Australia 5. Kanada
29. Polska 26. Polska 21. Polska

 


* Ranking najlepszych krajów dla ekspatów pod względem finansowym powstaje w oparciu o odpowiedzi udzielone przez respondentów badania Expat Explorer na pytania o indywidualną sytuację finansową, perspektywy rozwoju kariery i sytuację gospodarczą w państwie, w którym mieszkają.

** Ranking najlepszych krajów dla ekspatów pod względem doświadczeń powstaje w oparciu o odpowiedzi udzielone przez respondentów badania Expat Explorer na pytania o jakość życia, społeczność, w ramach której funkcjonują, oraz łatwość aklimatyzacji w danym państwie.

***  Ranking najlepszych krajów dla ekspatów pod względem warunków dla ich rodzin powstaje w oparciu o odpowiedzi udzielone przez respondentów badania Expat Explorer na pytania o związki, edukację oraz warunki wychowywania dzieci w danym państwie.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz