Top Woman in Real Estate

Kryzys odbił się na zysku GTC

Deweloper opublikował sprawozdanie za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2011 r.

Najważniejszymi wydarzeniami minionego półrocza na rynku biurowym z udziałem Globe Trade Center były zakończenie budowy Platinium IV, który został wynajęty w całości przez Grupę Aviva i zakup działki pod obiekt biurowy Ana Tower w Bukareszcie - czytamy w sprawozdaniu opublikowanym przez dewelopera.

Półroczne przychody z wynajmu, jakie osiągnęła GTC, wyniosły 50 mln euro. W stosunku do I półrocza 2010 r. stanowi to wzrost o 5 proc. Firma zanotowała także rosnące nakłady inwestycyjne – wydano łącznie 104 mln euro na projekty deweloperskie na kluczowych rynkach. W miesiącach styczeń-czerwiec zysk brutto z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 47 mln euro. Nie pozwolił jednak na pokrycie strat z tytułu aktualizacji wyceny portfela nieruchomości inwestycyjnych. Europejski kryzys zadłużenia, który zdominował rynki w drugim i na początku trzeciego kwartału, przyczynia się do dużej niestabilności cen nieruchomości. Stan taki będzie utrzymywał się do momentu, w którym rozwiązane zostaną kwestie leżące u podłoża kryzysu. Obecna sytuacja sprzyja niechęci do nadmiernego ryzyka w wymiarze krótkookresowym, co z kolei miało wpływ na wycenę projektów GTC na dzień 30 czerwca 2011 r. Nie sądzimy, aby taki trend miał charakter stały. Oczekujemy, że obecna sytuacja ulegnie odwróceniu, gdy tylko trendy makroekonomiczne się poprawią – powiedział Erez Boniel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC.

Zamiast spodziewanego przez analityków dodatniego wyniku finansowego w wysokości 2,4 mln euro, firma odnotowała stratę netto na poziomie 38 mln euro. Jak podsumowała firma, przychody odzwierciedlają fundamenty firmy, natomiast wynik finansowy pozostaje pod wpływem ogólnej sytuacji makroekonomicznej.

Pobierz PDF

0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz