Giant

Service charge w różnych modelach współpracy

Relacja

V Ogólnopolskie Szkolenie FM za nami
V Ogólnopolskie Szkolenie FM
Podczas V Ogólnopolskiego Szkolenia FM, które odbyło się w dniach 20–21 maja w łódzkim hotelu Holiday Inn, ponad 100 ekspertów dyskutowało o problematyce rozliczania kosztów service charge.

W dwudniowym wydarzeniu zorganizowanym przez redakcję magazynu „Facility Manager” udział wzięli przedstawiciele najemców, inwestorzy, zarządcy, facility, property i asset managerowie, a także niezależni eksperci. Prelekcje merytoryczne wspierali znawcy rynku reprezentujący takie firmy, jak: CBRE, Deloitte, Victoria Management & Development, Sodexo, Dussman czy Conject.

 

W Polsce nadal brakuje ustabilizowanych standardów regukujących sposoby rozliczania kosztów typu service charge. Rozbieżne podejścia do tego zagadnienia powodują różne interpretacje i nieścisłości, co w efekcie komplikuje współpracę na linii właściciel –zarządca –najemca. Organizatorzy eventu postanowili zatem przedstawić różne punkty widzenia tej kwestii, aby zaprezentować uczestnikom mechanizmy i schematy myślowe, jakimi posługują się strony zaangażowane w proces ich rozliczania.

 

Wykład Krzysztofa Brzezińskiego i Wojciecha Rogali z Victoria Management & Development pozwolił zapoznać się słuchaczom ze stanowiskiem właściciela i najemcy galerii handlowej. W trakcie warsztatów prowadzonych przez Krzysztofa Nowaka z CBRE uczestnicy mogli przeanalizować najważniejsze zapisy stosowane w umowach najmu w biurowcach, określić ich słabe oraz mocne strony, a także –  wraz z ekspertem – przyporządkować koszty do odpowiednich kategorii.

 

Tematykę kosztów service charge z punktu widzenia księgowego przybliżyły słuchaczom ekspertki z Deloitte. Marta Kaminowska oraz Monika Matysiak-Szymańska jeszcze długo po zakończeniu zajęć odpowiadały na pytania nurtujące gości.

 

Podczas konferencji przedstawiono nie tylko obszary związane z tematyką service charge, ale poruszono również zagadnienia dotyczące obsługi obiektu. Tadeusz Sztop z firmy Dussmann omówił praktyczne zasady dokonywania przeglądów okresowych w obiektach.

 

W czasie panelu dyskusyjnego i wykładów prezentujących oprogramowanie służące do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, prowadzonych przez Zbigniewa Mazurka z agencji doradczej Menpresa, rozwinęła się żywa dyskusja o przygotowaniu producentów do świadczenia usług w bardzo specjalistycznych obszarach.

 

Różnice w podejściu oraz wymiana poglądów wśród uczestników udowodniły, że zagadnienia dotyczące sposobów rozliczania kosztów service charge wciąż wywołują sporo emocji i pytań, nawet wśród doświadczonych ekspertów działających na rynku od wielu lat.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz