Giant

Europejskie Standardy Wyceny 2012

Relacja

|
W dniu 11 maja 2012 r. w Hotelu Starym w Krakowie odbyła się konferencja europejskiego stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych TEGoVA, której tematem przewodnim było omówienie Europejskich Standardów Wyceny w kontekście bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości.

Stowarzyszenie TEGoVA  zrzesza obecnie 45 stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych z 26 krajów, które łącznie reprezentują około 120 tys. rzeczoznawców z całej Europy. Gospodarzem i  głównym organizatorem konferencji była Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFVA), która jest członkiem TEGoVA od 1994 roku. Wśród  uczestników konferencji znaleźli się zarówno członkowie TEGoVA pochodzący z  Europy jak i specjalni goście spoza starego kontynentu m.in. z USA.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Michaela MacBrien, dyrektora generalnego Europejskiej Federacji Nieruchomości pod tytułem Europa dwóch prędkości: wpływ szybkiej integracji europejskiej na rynki nieruchomości i wyceny. Na początku swojej prezentacji prelegent zwrócił uwagę na samoistny podział Unii pod względem poziomu zaawansowania integracji.  Wskazał również obszary, w których działanie Unii Europejskiej szczególnie implikuje dalsze kształtowanie lokalnych rynków nieruchomości oraz zarysował mechanizmy, dzięki którym poszczególni członkowie mogą zostać zobligowani do podjęcia akcji o ile ich rynek nieruchomości zostanie uznany za zagrożony i niestabilny.

Następnie John Hockey, przewodniczący Rady Standardów EVS  oraz Jeremy Moody, doradca TEGoVA ds. Polityki Wyceny zaprezentowali Europejskie Standardy Wyceny 2012. Ponownie zwrócono uwagę na fakt wpływu decyzji podejmowanych w ramach Unii Europejskiej na sytuację rynku nieruchomości.  O rozwoju europejskich ram standardów wyceny (DEFVAS) mówił  David Magor, dyrektor generalny, Institute of Revenues, Rating and Valuation. Przeglądu polskich standardów wyceny dokonał z kolei Krzysztof Bratkowski, wice prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, który opisał historię i etapy pracy nad polskimi standardami na przestrzeni lat.  Wice prezydent PFVA przypomniał tym samym, że utworzenie systemu Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny miało w założeniu łączyć dotychczasowe doświadczenia rzeczoznawców pracujących na polskim rynku z praktyką wyceny stosowaną w pozostałych krajach Europy. W prezentacji zaznaczono wagę i istotę posiadania standardów wyceny, wbrew niektórym opiniom uznającym uregulowania prawne za wystarczające.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano, że zawód rzeczoznawcy nie ogranicza się tylko do wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, jak również do doradztwa na rynku nieruchomości. Zgodnie z etymologią nazewnictwa zawodu jest to osoba, która „zna się na rzeczy”. Ponieważ rynek nieruchomości ma charakter lokalny i każdy posiada swoją indywidualną specyfikę,  opieranie się tylko na procedurach urzędowych i regulacjach prawnych byłoby zdecydowanie niewystarczające. W dalszej części konferencji  przedstawiono m.in. perspektywy dla europejskich rynków nieruchomości z punkt widzenia inwestora. W swoim wystąpieniu W. Joseph Houlihan, prezes Europejskiej Federacji Nieruchomości i Dyrektor Naczelny Cohen & Steers Europe, zarysował wpływ ograniczenia możliwości finansowania nieruchomości oraz restrykcyjnej polityki finansowej na wartość nieruchomości. 

Następnym prelegentem był gość z USA Sarah Steven, prezydent Instytutu Wyceny, która przedstawiła amerykański pogląd na regulację z zakresu szacowania nieruchomościami. Kolejne prezentacje ściśle dotyczyły głównie systemu REV, który jest nowym europejskim znakiem jakości w branży wyceny. W założeniu REV (Recognised European Valuer) ma na celu utrzymanie wysokich standardów dla zawodu rzeczoznawcy majątkowego w całej Europie. Wejście do systemu REV w przypadku rzeczoznawców majątkowych wiąże się ze wsparciem ze strony TEGoVA oraz przewagą konkurencyjną w praktyce. Do uczestnictwa w systemie przekonywali zarówno  Roger Messenger  i Tony Prior Hon, przewodniczący Komisji ds. REV jak również Krzysztof Urbańczyk, prezydent PFVA, który przedstawiał liczne korzyści związane z obecnością w programie zaprojektowanym przez TEGoVa. 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz