Giant

Zaproszenie na europejską konferencję wyceny

Lista wydarzeń

|
Miasto : Kraków
Miejsce : Hotel Stary
Data : 11.05.2012
Godzina : 11:00 - 17:30
Status : zakończone
Nowe Europejskie Standardy Wyceny 2012 - Szansa dla rzeczoznawców w coraz ściślejszej Unii Europejskiej

W preambule każdego z europejskich traktatów, od Traktatów Rzymskich po Traktat z Lizbony, przywódcy państw europejskich deklarują, że są „ZDECYDOWANI stworzyć podstawy coraz ściślejszego związku między narodami Europy". Dzisiaj, związek ten reguluje rynek finansowy i nieruchomości. W Krakowie, Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) ogłosi publikację 7. wydania Europejskich Standardów Wyceny. Nowe wydanie pomaga lepiej zrozumieć wpływ UE na rynek nieruchomości i wyceny, prezentując obszerny przegląd prawa europejskiego odnoszącego się do nieruchomości, nowych wyzwań związanych z dokonywaniem wyceny, oraz możliwości rynkowych wypływających bezpośrednio z przepisów UE. 

Przedstawiono również, jak szybkie uzyskanie przez grupę TEGoVA tytułu „Recognised European Valuer”, przyznanego ostatnio też najlepszym w Niemczech rzeczoznawcom HypZert, stworzyło europejską elitę w dziecinie wyceny, dokładnie teraz, gdy banki europejskie oraz paneuropejscy inwestorzy zgłaszają zapotrzebowanie na łatwo rozpoznawalnych, lokalnych rzeczoznawców posiadających kwalifikacje zgodne z wiarygodnymi standardami europejskimi.

Program:

 • Rozpoczęcie godzina 11.00
 • Powitanie — Krzysztof Urbańczyk REV, Prezydent, PFSRM oraz Roger Messenger REV, Przewodniczący TEGoVA. Piotr Styczeń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 • Główne przemówienie: „Miejski wymiar polityki UE" — Jan Olbrycht, poseł do PE, Przewodniczący „Urban Intergroup”.
 •  "Europa dwóch prędkości: Wpływ szybkiej integracji w Strefie Euro na rynki nieruchomości i wyceny" — Michael MacBrien , Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Nieruchomości.
 • "Perspektywy dla europejskich rynków nieruchomości: Punkt widzenia inwestora" — W. Joseph Houlihan, Prezes Europejskiej Federacji Nieruchomości i Dyrektor Naczelny Cohen & Steers Europe The Polish Federation of Valuers’ Associations
 •  Prezentacja Europejskich Standardów Wyceny 2012 — John Hockey, przewodniczący Rady Standardów EVS, oraz Jeremy Moody, Doradca TEGoVA ds. Polityki Wyceny.
 • „Czy twarde prawo jest jedynym sposobem na zapewnienie wolności świadczenia usług wyceny ponad granicami” Pogląd amerykański" — Sara Stephens, Prezes Amerykańskiego Instytutu Wyceny (Appraisal Institute).
 • Rozwój europejskich ram standardów wyceny (DEFVAS) — David Magor, Dyrektor Generalny, Institute of Revenues, Rating and Valuation.
 • Przegląd polskich standardów wyceny — Krzysztof Bratkowski Wice Prezydent PFSRM.
 • „Tytuł REV: Konkurencyjna przewaga na wymagających rynkach" — Roger Messenger REV i Tony Prior, Hon REV, Przewodniczący Komisji d/s REV.
 • Ceremonia przyznania nowym kandydatom tytułów REV.
 • „HypZert REV: Wcmocnienie na rynku rodzimym i szanse za granicą dla niemieckich rzeczoznawców majątkowych” — Reiner Lux, Dyrektor Zarządzający HypZert.
 • Przyszłość REV w Polsce, Krzysztof Urbańczyk REV, Prezydent, PFSRM.
 • Przyszłość analizy ryzyka w wycenie — Prezentacja „Property and Market Rating” — Wolfgang Kälberer, Stowarzyszenie Niemieckich Banków Hipotecznych (Association of German Mortgage.
 • Dyskusja panelowa: „Europejski wymiar rynków nieruchomości i wyceny" Prowadzący: Krzysztof Grzesik REV, Uczestnicy panelu: Joe Houlihan; Wolfgang Kälberer, Michael MacBrien; Roger Messenger oraz Jeremy Moody.
 • Podsumowanie: Krzysztof Urbańczyk REV i Roger Messenger REV.
 • Moderator: Krzysztof Grzesik FRICS REV, Vice Przewodniczący TEGoVA

Cena: PLN 500 (z VAT),
PLN 390 (z VAT) (dla stowarzyszonych członków PFVA)

Tłumaczenie symultaniczne Angielski/Polski


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz