PGE Narodowy

Krakowskie Spotkanie Zarządców Nieruchomości Komercyjnych

Relacja

|
W dniu 14 czerwca 2012 r. w Hotelu Park Inn w Krakowie odbyło się spotkanie zarządców nieruchomości komercyjnych.

Spotkanie zorganizował Polski Instytut Rozwoju Rynku. Seminarium było jednym z cyklu dwóch Spotkań Zarządców Nieruchomości Komercyjnych. Poprzednia konferencja odbyła się we Wrocławiu 17 maja br. W Krakowie natomiast spotkanie zostało zorganizowane w hotelu Park Inn, mieszczącym się przy ulicy Monte Cassino 2.

Polski Instytut Rozwoju Rynku jest organizacją założoną w celu wspierania ożywienia polskiego rynku. Główną formą działania PIRR jest organizowanie konferencji tematycznych. Na tego typu seminariach spotykają się profesjonaliści z branży i prezentują swoje rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania danej dziedziny rynku. Krakowskie spotkanie było przeznaczone przede wszystkim dla zarządców i właścicieli nieruchomości. Jednak wśród zainteresowanych tematyką znaleźć można było dyrektorów ds. zarządzania nieruchomościami, dyrektorów administracyjnych, property managerów, facility managerów, office managerów oraz deweloperów. Tematyka spotkania skierowana była do reprezentantów nieruchomości o różnym charakterze użytkowym: od biurowców po szpitale.

Bycie zarządcą nieruchomości komercyjnej łączy się z ogromem obowiązków związanych z administrowaniem obiektu. Osoba taka odpowiada za kondycję obiektu, poprzez dostarczanie wody, energii czy też dbanie o stan techniczny budynku. Poza wszelkimi zobowiązaniami związanymi z gospodarowaniem obiektem, w zakresie obowiązków takiej osoby leży modernizacja budynku. Zarządca nieruchomości powinien na bieżąco śledzić wszelkie nowinki techniczne, aby móc zadbać o sprawne i profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków. Jego celem jest zminimalizowanie kosztów użytkowania danej nieruchomości przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu wartości obiektu. Właśnie taka jest idea przyświecająca spotkaniom zarządców nieruchomości komercyjnych. Osiągane jest to poprzez kontakt zarządców nieruchomości z przedstawicielami przedsiębiorstw oferujących ergonomiczne rozwiązania z branży. Służyć temu ma również sam charakter spotkania: obok części konferencyjnej przedstawiciele firm branżowych mają możliwość prezentowania swoich ofert poprzez indywidualne stoiska reklamowe.

Na krakowskim spotkaniu zaprezentowały się liczne przedsiębiorstwa o różnych profilach. Justyna Gołubowska z gdańskiej firmy Mercor SA, zajmującej się serwisem urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, jako pierwsza przedstawiła swoją prezentację. W ofercie spółki znajdują się m.in. oddzielenia przeciwpożarowe, systemy wentylacji przeciwpożarowej czy zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych - a przy tym ich naprawa. Takie rozwiązania są obiektem zainteresowań każdego zarządcy, który dba o bezpieczeństwo swojego obiektu.

Przemysław Müller oraz Ryszard Zieliński zaprezentowali ofertę bydgoskiej Leding Sp. z o.o. Firma specjalizuje sie w energooszczędnych rozwiązaniach oświetleniowych. W swojej ofercie, oprócz rozwiązań typowo użytkowych, proponuje oświetlenia dekoracyjne. W niektórych modelach  gwarancją objęta jest dewastacja, co jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla zainteresowanych oświetleniem terenów zewnętrznych. Kontakt z profesjonalistami z branży oświetleniowej jest ważny dla każdego zarządcy. Zapoznawanie się z obecną ofertą umożliwia bardziej ergonomiczne wykorzystywanie energii świetlnej, a w konsekwencji większe oszczędności.

Agencja Handlowa JAK reprezentowana była przez jej właściciela Jarosława Kulika. Przedsiębiorstwo zajmuje się nowoczesnymi rozwiązaniami związanymi z łazienkami osobistymi i publicznymi. Wystąpienie związane z problemami, z jakimi borykają się zarządcy nieruchomości komercyjnych. Zwrócił uwagę na kwestie wynikające m.in. z intensywnego użytkowania urządzeń sanitarnych, brakiem dbałości klientów o stan sprzętu (w skrajnych przypadkach dochodzący wręcz do wandalizmu) czy też konieczności dostosowywania obiektów do coraz surowszych norm bezpieczeństwa.

Nowoczesne platformy IT służące skutecznemu zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi zaprezentowała firma Velis Systemy Informatyczne, reprezentowana przez Adama Penkalę. Przedsiębiorstwo oferuje oprogramowanie oparte na platformie Singu, usprawniającej wymianę danych zarówno wewnątrz firmy jak i w jej kontaktach z otoczeniem. Poza tym Velis oferuje doradztwo biznesowe, które ma na celu optymalizację procesów biurowych: wspólnie z klientem i przy jak najlepszym użyciu oprogramowania.

Po przerwie kawowej Krzysztof Bazan zaprezentował portal automatyka-budynkowa.com. Serwis ten poprzez integrację systemów budynkowych ma na celu optymalizację kosztów zarządzania nieruchomością. Na stronach portalu można znaleźć informacje dotyczące inteligentnych instalacji oraz innych produktów mających usprawnić proces zarządzania nieruchomościami. Taki portal umożliwia zarządcom zapoznawanie się z nowinkami technicznymi na bieżąco. Prezentacja ta była ostatnim punktem merytorycznym konferencji. Po niej nastąpiło rozdanie zaświadczeń potwierdzających udział w spotkaniu.

Spotkania Zarządców Nieruchomości Komercyjnych są ciekawą inicjatywą mogącą usprawnić trudny proces administrowania nieruchomości. Specjaliści z branży zebrani są w jednym miejscu, więc każdy zainteresowany ma ułatwiony dostęp do potrzebnych informacji. Poza tym spotkania takie mają na celu integrację środowiska zawodowego oraz nawiązywanie relacji wśród przedstawicieli branży.


0.0
Napisz pierwszy komentarz