Giant

Umowy oparte o WK FIDIC w Projektach Infrastrukturalnych

Lista wydarzeń

Miasto : Warszawa
Miejsce : Hotel Hyatt
Data : 26.11.2013 - 27.11.2013
Godzina : 10:00 - 16:00
Status : zakończone
Umowy oparte o WK FIDIC w Projektach Infrastrukturalnych

Umowy oparte o WK FIDIC w Projektach Infrastrukturalnych

26-27.11.2013, Warszawa,
Hotel Hyatt

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów Umowy oparte na WK FIDIC w Projektach Infrastrukturalnych, w której poruszone zostaną praktyczne aspekty stosowania umów typu WK FIDIC w projektach infrastrukturalnych realizowanych w Polsce.

Oprócz standardowych zagadnień dotyczących m.in. pozycji Inżyniera Kontraktu, roszczeń przysługujących Zamawiającym i Wykonawcom, przedstawimy Państwu aktualne tendencje orzecznicze, w szczególności w zakresie terminów zgłaszania roszczeń, najczęstszych przyczyn oddalenia powództw wykonawców i popełnianych przez nich błędów.

Poruszymy kwestie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz sposobów obrony przed nienależnym skorzystaniem z udzielonego zabezpieczenia przez zamawiającego. Dodatkowo wskażemy na zasady dotyczące wprowadzania dopuszczalnych zmian w zawartych umowach z zamawiającym publicznym oraz skutki nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na możliwość uzyskania dalszych zleceń w świetle orzecznictwa sądów krajowych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wreszcie przedstawimy planowane nowelizacje ustawowe istotne w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie podwykonawstwa.

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

-Inżynierowie Kontraktu
-Przedstawiciele dużych i małych firm wykonawczych
-Inwestorzy
-Inspektorzy nadzoru
-Projektanci
-Kosztorysanci
-Pracownicy biur projektowych
-Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych obsługujących projekty inwestycyjne
-Pracownicy przedsiębiorstwa zlecającego wykonanie robót budowlano-inżynieryjnych
-Osoby przygotowujące i realizujące przetargi publiczne
-Specjaliści ds. umów
-Radcowie prawni


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz