Giant

Technologie oraz rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

Miasto : Warszawa
Miejsce :
Data : 07.07.2017
Godzina : 08:30 - 13:50
Status : zakończone
Technologie oraz rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie
Naszym celem podczas konferencji jest przedstawienie Państwu najnowszych technik ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w firmie.

Rejestracja>>

 

Patronat honorowy:

  • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Podczas konferencji głos zabiorą:

  • Tomasz Soczyński - Z-ca Dyrektora Departament Informatyki, GIODO;

  • Błażej Szymczak - Specjalista ds. bezpieczeństwa, Allegro;

  • Łukasz Kołodziejczyk - Ekspert ds. bezpieczeństwa;

  • Izabela Lewandowska - Wiśniewska - Koordynator, Starszy Inżynier Ryzyka, PZU Lab.

 

Agenda konferencji>>Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:
  - zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu;
  - systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrona danych;
  - zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy;
  - prawne aspekty bezpieczeństwa informacji;
  - systemy monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem;
  - technologie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
  - metody zarządzania ryzykiem;
  - audyt i kontrola bezpieczeństwa.

2. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym - bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne.

3. Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia).

4. Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym:
  - zarządzanie incydentami i ciągłością działania;
  - scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych.

5. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

Grupa docelowa:

- prezesi i członkowie zarządu;
- pełnomocnicy i doradcy zarządu;
- dyrektorzy i kierownicy techniczni, ds. bezpieczeństwa;
- kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia;
- dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego, ds. zarz. nieruchomościami;
- dyrektorzy i kierownicy IT, finansowi, facility managerowie, dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji, Business; Continuity Managerowie, audytorzy;

Przedstawiciele instytucji: publicznych, wojskowych oraz rządowych, bankowych i ubezpieczeniowych czy firm: telekomunikacyjnych, mediów, usługowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ >>>

 

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Brejnakowska
Specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 720 911 821
e-mail: katarzyna.brejnakowska@successpoint.pl

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz