Kongres Pożarnictwa FIRE 2017

Miasto : Warszawa
Miejsce :
Data : 27.07.2017
Godzina : 08:00 - 17:00
Status : zakończone
Kongres Pożarnictwa FIRE 2017
27 lipca 2017 Dzień z Bezpieczeństwem Pożarowym na PGE Narodowym. Zarezerwuj swój czas!

27 lipca 2017 Kongres Pożarnictwa FIRE 2017 na PGE NARODOWYM w Warszawie gościć będzie specjalistów ochrony przeciwpożarowej i branży security. Organizatorzy wydarzenia zapraszają na 14 już coroczną ogólnopolską edycję KONGRESU POZARNICTWA podczas którego omówione zostaną najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej oraz techniczne zabezpieczenia budynków, osób i mienia. Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce, praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykających się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY.

Podczas pięciu sesji konferencji zostaną omówione zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach alarmowych, sygnalizacji alarmowej, oddymianiu czy detekcji po szereg rozwiązań z zakresu kontroli i monitoringu aż po bierną ochronę przeciwpożarową. Kongres współtworzony i pod Patronatem najwyższej klasy ośrodków naukowych i branżowych w kraju: CNBOP – PIB, CIOP-PIB , SGSP, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, IBP NODEX, SIBP, GIG, PISA, PZU LAB, ZOSPRP.

NADZÓR MERYTORYCZNY nad przebiegiem bieżącej edycji pełni Zespół Ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w osobie:

 • prof. nzw. dr hab. inż. ADAM MARKOWSKI - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKA ŁÓDZKA

 • nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 • dr AGNIESZKA GAJEK - Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

 • bryg. dr inż. DARIUSZ WRÓBLEWSKI – Dyrektor CNBOP-PIB

 • mgr SYLWIA KRAWCZYŃSKA - Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju CNBOP-PIB

 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK - Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego

 • mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI - Zakład Informatyki i Łączności SGSP

 • mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA – Zakład Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP SGSP

 • mł. bryg. mgr inż. MARCIN CISEK - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP

 • dr inż. JAROSŁAW WIATER - POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

 • dr inż. DARIUSZ GOŁĘBIEWSKI - Kierownik Projektu PZU LAB, Dyrektor ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem PZU S.A

 • bryg. w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI - Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI - IBP NODEX

 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI - IBP NODEX

 • mgr inż. PIOTR TREJDA - Doradca Zarządu PISA przedstawiciel Polskiej Izby Systemów Alarmowych w Radzie ds. Certyfikacji CNBOP-PIB

 • mł bryg. w st. spoz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK - Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

 • mgr inż. ADAM MICHAŁOWSKI - Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB

DZIEŃ SPECJALISTY PODCZAS KONGRESU

Tegorocznej edycji wzorem lat poprzednich towarzyszyć będzie wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017, szereg pokazów, testów, spotkań i specjalistycznych konsultacji z tzw. pierwszej ręki z przedstawicielami producentów i dostawców wyrobów i rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kongres to idealne miejsce aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowych oraz integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów.

 

 • 1
 • 2

0.0
Tagi: DND PROJECT
Napisz pierwszy komentarz