Giant

Warto lokować inwestycje w funduszach nieruchomości

|
Decyzja o przedłużeniu funduszu została podjęta w interesie jego uczestników - podkreśla Agnieszka Jachowicz, zarządzająca funduszami nieruchomości Arka w BZ WBK TFI S.A.
Agnieszka Jachowicz
Agnieszka Jachowicz

Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ jest pierwszym polskim funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym na rynku nieruchomości. BZ WBK TFI S.A. podjęło decyzję o przedłużeniu jego działalności o 6 miesięcy. O powodach tej decyzji oraz innych kwestiach związanych z funduszem i rynkim nieruchomości opowiada Agnieszka Jachowicz, zarządzająca funduszami nieruchomości Arka.

 

Dlaczego podjęto decyzję o przedłużeniu działalności funduszu Arka WZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ?

Przyczyną decyzji o przedłużeniu aktywności naszego pierwszego funduszu nieruchomości są niekorzystne warunki rynkowe, które uniemożliwiają sprzedaż nieruchomości po cenach odpowiadających ich wartości rynkowej. Obecna trudna sytuacja na rynku powoduje, że wydłuża się czas negocjowania, przygotowania i przeprowadzania transakcji, a nieliczni kupujący często oczekują od sprzedających istotnej obniżki ceny w stosunku do ceny rynkowej. Naszym celem  jest sprzedaż nieruchomości funduszu bez presji czasu, która może być wykorzystywana przez potencjalnych nabywców do składania ofert kupna z zaniżonymi cenami. Dlatego pomimo, że formalnie przedłużyliśmy okres działalności funduszu o 6 miesięcy do czerwca 2013 roku to jesteśmy pewni, że taką decyzję będziemy musieli podjąć jeszcze dwukrotnie przedłużając czas trwania funduszu łącznie o 1,5 roku. Oczywiście zezwala nam na to statut funduszu, który przewiduje takie rozwiązanie właśnie w sytuacji niekorzystnych warunków rynkowych. 

Jakie konsekwencje niesie przedłużenie działalności funduszu dla jego uczestników?

Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że decyzja o przedłużeniu działalności funduszu została podjęta w interesie jego uczestników. Przedłużamy aktywność funduszu, aby dzięki sprzedaży nieruchomości po jak najkorzystniejszej cenie, posiadacze certyfikatów inwestycyjnych również uzyskali jak najwyższą stopę zwrotu z tej inwestycji. Z drugiej strony nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania rynku nieruchomości i podjęte przez nas działania nie gwarantują tego, że stopa zwrotu z funduszu będzie wyższa lub równa szacowanej na podstawie aktualnej wyceny funduszu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy nie zamierzają czekać z likwidacją przynajmniej części swojej inwestycji do czasu zamknięcia działalności funduszu, wprowadziliśmy możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych. Ze wspomnianych powyżej powodów, każdy uczestnik musi samodzielnie podjąć decyzję o skorzystaniu z wykupu. 

Na czym polega wykup certyfikatów inwestycyjnych funduszu i w jakim terminie się odbywa?

Procedura wykupu została przygotowana po to, aby w wydłużonym okresie aktywności funduszu istniała możliwość regularnej wypłaty posiadaczom certyfikatów wpływów ze sprzedawanych nieruchomości. Na tę chwilę sprzedaliśmy 11 z 23 nieruchomości, a przybliżona kwota przeznaczona na wykup wynosi 91 mln zł. Pierwszy wykup jest zaplanowany na 28 grudnia br. Zainteresowani inwestorzy muszą wcześniej złożyć odpowiednią dyspozycję wykupu w domu maklerskim, w którym mają rachunek z certyfikatami funduszu. Termin zgłoszenia dyspozycji do pierwszego wykupu upłynął 18 grudnia. Wykupy będą odbywać się cyklicznie co trzy miesiące na koniec stycznia, kwietnia, lipca i października aż do czasu zakończenia działalności funduszu. O kolejnych terminach zgłoszeń do wykupu będziemy informować przez naszą stronę www.arka.pl. Chciałabym także jednak podkreślić, że nie ma także gwarancji, iż wszystkie zaplanowane wykupy odbędą się. Realizacja wykupu w kolejnych datach jest warunkowana sprzedażą następnych nieruchomości. 

A co się stanie w sytuacji, gdy wartość zleceń wykupu przekroczy możliwości funduszu?

W przypadku, gdyby ilość certyfikatów zgłoszona do wykupu była większa niż możliwości wykupu funduszu, zlecenia zostaną poddane proporcjonalnej redukcji.

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku nieruchomości i kiedy możemy spodziewać się poprawy? 

Obecnie, popyt utrzymuje się praktycznie wyłącznie na duże nieruchomości biurowe klasy A w Warszawie, zlokalizowane w najlepszych lokalizacjach w mieście i wynajęte na podstawie długoterminowych umów najmu oraz na bardzo dobrze funkcjonujące centra handlowe w dużych miastach. Przykładem transakcji w tym segmencie są zrealizowane niedawno sprzedaże Warsaw Financial Centre w Warszawie, Arkadii i Złotych Tarasów w Warszawie oraz sprzedaż przez Arkę BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ Alfa Centrum w Olsztynie w marcu 2012 r. Inne typy nieruchomości, w szczególności nieruchomości biurowe poza Warszawą, drugorzędne nieruchomości biurowe w Warszawie lub nawet nowoczesne budynki biurowe, ale zlokalizowane w rejonach Warszawy, gdzie pustostany są szczególnie wysokie, nie cieszą się zainteresowaniem. Oferty na te ostatnie nieruchomości są składane wyłącznie przez inwestorów szukających okazji (oportunistycznych), którzy w wielu przypadkach posiłkują się wyłącznie kapitałem własnym i w związku z tym oczekują sfinalizowania transakcji po znacznie obniżonych cenach. Poprawa rynku nieruchomości wiąże się z kondycją rynku finansowego i gospodarki światowej. Według ekonomistów rok 2013 będzie trudniejszy niż rok poprzedni, chociaż nie wydaje się aby oczekiwano załamania rynku. Moim zdaniem poprawy można jednak oczekiwać w 2014 roku. 

W jakiej sytuacji jest drugi fundusz nieruchomości Arka, który był uruchamiany w innych warunkach rynkowych niż pierwszy? 

Drugi Fundusz zgodnie ze statutem rozpoczyna likwidację portfela na 18 miesięcy przed grudniem 2015 r. Fundusz zainwestował w nieruchomości biurowe, handlowe, deweloperskie i jedną mieszkaniową. 

Jakie są zalety i wady inwestycji w fundusz nieruchomości dla przeciętnego Kowalskiego? Jak kształtuje się poziom zysku i ryzyka w stosunku do innych klas aktywów?

Nieruchomość jest aktywem o mniejszej wrażliwości na wahania koniunkturalne niż akcje spółek, zwroty plasują się – co do zasady - pomiędzy aktywami uważanymi za bezpieczniejsze czyli obligacjami, a akcjami. Nieruchomość jest jednak również aktywem o mniejszej płynności stąd fundusze nieruchomości to zwykle fundusze zamknięte. Uważam, że chcąc mieć dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, warto jego część ulokować w nieruchomościach.
Fundusze nieruchomości umożliwiają czerpanie zysków z rynku nieruchomości komercyjnych, który zwykle jest poza zasięgiem przeciętnego indywidualnego inwestora w sektorze nieruchomości dysponującego ograniczonym kapitałem.


0.0
Napisz pierwszy komentarz