Giant

Duża rotacja, niewiele kobiet - rynek pracy w sektorze nieruchomości

|
Wielu pracowników w sektorze nieruchomości komercyjnych w ciągu najbliższych 2 lat zmieni pracodawcę - mówi Alexander Morari, Partner Zarządzający PropertyTalents.
Alexander Morari
Alexander Morari

W ostatnim czasie na rynku pojawił się raport PropertyTalents Salary Survey 2013, który analizuje rynek pracy w sektorze nieruchomości komercyjnych. Na pytania związane z tym zagadanieniem odpowiada Alexander Morari, Partner Zarządzający PropertyTalents.

 

Czym różni się rynek pracy w sektorze nieruchomości komercyjnych od sektora nieruchomości mieszkaniowych i sektora budowlanego?

Sektor nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych można rozpatrywać przez pryzmat produktu oraz jego grupy docelowej. W przypadku nieruchomości mieszkaniowych, użytkownikami końcowymi są osoby fizyczne, natomiast w przypadku nieruchomości komercyjnych - firmy. Dlatego właśnie różny zestaw cech i umiejętności będzie wymagany od pracowników zatrudnionych przy obsłudze nieruchomości komercyjnych, a inny od pracowników obsługujących projekty mieszkaniowe. W obu przypadkach największa rotacja pracowników występuje zwykle na stanowiskach związanych ze sprzedażą i wynajmem nieruchomości, a na rynku nieruchomości komercyjnych - dodatkowo - na stanowiskach związanych z obsługą projektu (Project Development).

W przypadku sektora budowlanego mogę jedynie powiedzieć, iż jest to dość specyficzna branża, której wymagania koncentrują się głównie na specjalistach z wykształceniem technicznym.

W Polsce na rynku nieruchomości komercyjnych pracuje stosunkowo niewiele kobiet. Z czego wynika taka dysproporcja i jak wygląda sytuacja związana z wynagrodzeniem?

Myślę, że taka dysproporcja nie jest czymś wyjątkowym. Nie tylko w Polsce mamy do czynienia z przewagą mężczyzn w sektorze nieruchomości komercyjnych. Wynika to pewnie stąd, iż mężczyźni zajmują większość stanowisk transakcyjnych, natomiast kobiety wolą stabilniejsze godziny pracy, które może im zapewnić kariera w działach związanych z administracją, obsługą nieruchomości, kadrami, czy marketingiem. W przypadku stanowisk specjalistycznych, związanych z realizacją inwestycji albo utrzymaniem technicznym nieruchomości, ta dysproporcja jest jeszcze większa, ponieważ tradycyjnie takie zawody cieszą się najmniejszym zainteresowaniem kobiet.

Na rynku nieruchomości komercyjnych w poziomie wynagrodzenia występują różnice w zależności od sektora i typu nieruchomości. Najwięcej kobiet pracuje zdecydowanie przy projektach handlowych, przy czym nierzadko zajmują one najwyższe pozycje w firmach zajmujących się budowaniem i zarządzaniem centrami handlowymi. Znacząco mniej widzimy kobiet w obrębie rynku biurowego, bardzo mała ich liczba zajmuje najwyższe pozycje w firmie, a jeszcze mniej w sektorze nieruchomości magazynowo-przemysłowych.

Jak wyglądają prognozy związane z warunkami zatrudnienia w sektorze nieruchomości komercyjnych?

Dynamika na rynku pracy w nieruchomościach będzie tym wyższa, im więcej powstanie zapowiadanych ostatnio projektów (głównie centra handlowe i biurowce). Duża podaż nowych inwestycji będzie też prawdopodobnie powodem wysokiej rotacji, więc możemy się spodziewać, że wielu pracowników w ciągu najbliższych 2 lat zmieni pracodawcę. Według naszych badań spora grupa pracowników zastanawia się nad zmianą miejsca pracy w najbliższym roku (58,69%), częściowo dlatego, że nie jest do końca zadowolona z obecnego wynagrodzenia (44,13%), a częściowo dlatego, że szuka kolejnego, ciekawego wyzwania (70,89%), także pracy dla rekruterów będzie dużo.

Dlaczego w firmach operujących na rynku nieruchomości komercyjnych następuje tak duża rotacja pracowników, mimo rosnących płac związanych z długością stażu?

Duża rotacja jest związana z ogólną charakterystyką rynku nieruchomości. Jeżeli stanowisko pracy jest ściśle uzależnione od prowadzonej inwestycji, to po ukończeniu określonego projektu pracownik i pracodawca zwykle kończą współpracę. Rotacja może być również uzależniona od podaży. Im więcej mamy nowych inwestycji, tym większa ilość pracowników jest gotowych na poszukiwanie nowych wyzwań i zmianę pracodawcy.

Jak duże różnice w płacach występują w ramach poszczególnych miast? Skąd te dysproporcje?

Wysokość płacy uzależniona jest od wielkości i jakości rynku oraz aktywności transakcyjnej. Ma na nią wpływ również współczynnik pustostanów oraz rodzaj aktualnie prowadzonych inwestycji. W Warszawie jest najwięcej w Polsce budynków biurowych klasy A, więc dosyć duża konkurencja w segmencie premium powoduje walkę o jak najlepszych specjalistów, a co za tym idzie - wyższe średnie wynagrodzenia. Nie należy również zapominać, że to właśnie w Warszawie znajdują się centrale firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych, a więc zarobki kadry zarządzającej będą jednym z głównych czynników podwyższających tą średnią.

Jeżeli mówimy o rynkach poza stolicą, największe zapotrzebowanie na wysokowykwalifikowaną i dobrze opłacaną kadrę generują zwykle inwestycje handlowe. Pracownicy opiekujący się najlepszymi w kraju projektami mogą liczyć na bardzo dobre wynagrodzenia, podobne, albo nawet i wyższe, niż te oferowane w Warszawie.

Jakie kwalifikacje wymagane są od młodego człowieka, który chce wejść na rynek pracy w sektorze nieruchomości komercyjnych?

Nie ma ogólnych reguł, wszystko zależy od tego, z jaką ścieżką kariery mamy do czynienia. Każdy dział ma swoje specyficzne wymagania. Inne cechy przydadzą się w dziale najmu, a inne w dziale zarządzania nieruchomościami. Typ firmy oraz kultura korporacyjna też mają duże znaczenie. Wśród powtarzających się w większości naszych projektów rekrutacyjnych wymagań, są między innymi: bardzo dobra znajomość języka angielskiego, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole.


0.0
Napisz pierwszy komentarz