Giant

5 maja rozpoczyna się Tydzień Bezpieczeństwa

Na budowach największych wykonawców tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie propagowana będzie kultura BHP.

Tydzień Bezpieczeństwa to pierwsza inicjatywa sygnatariuszy Porozumienia przeprowadzana w takiej skali i w tym samym czasie. Kampania odbywa się pod hasłem: „Wszystko zaczyna się ode mnie – bezpiecznie ja, bezpieczni my”, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Państwowa Inspekcja Pracy.

 

W akcji wezmą udział: Bilfinger Infrastructure, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex-Mostostal, Skanska i Warbud. Już kilka miesięcy przed rozpoczęciem Tygodnia Bezpieczeństwa przeprowadzona została wśród pracowników kampania informacyjna i plakatowa. Została opracowana również „Księga Pomysłów”, czyli zbiór działań do przeprowadzenia podczas Tygodnia Bezpieczeństwa. Firmy wybrały z niej pomysły, które wprowadzą na swoich budowach.

 

Przykładowo, na budowach Budimexu przeprowadzone zostaną szkolenia z pierwszej pomocy, a także pokazy ratownictwa wysokościowego oraz wodnego, ćwiczenia z użycia gaśnic i ewakuacja z placu budowy. Natomiast pracownicy spółki Hochtief Polska wezmą udział m.in. w prezentacjach systemów tymczasowych zabezpieczeń na krawędzi „Secumax” wraz z systemem „Alsipercha”, a dla pracowników biurowych zostały zaplanowane warsztaty szkoleniowe. W Skanska działania w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa zostaną połączone z 10. edycją Tygodnia Bezpieczeństwa Grupy Skanska i weźmie w nich udział 57 000 pracowników firmy na całym świecie, a także wielu podwykonawców i dostawców. Na budowach Skanska pojawią się m.in. plakaty interaktywne, na których pracownicy będą wpisywać swoje pomysły na poprawę bezpieczeństwa. Dla pracowników produkcyjnych i biurowych przygotowane zostały konkursy sprawdzające ich wiedzę z zakresu BHP. Innym przykładem działań są bezpłatne testy słuchu dla pracowników, oferowane przez Warbud.

 

Wymienione powyżej działania są tylko jednymi z wielu przeprowadzanych przez sygnatariuszy Porozumienia podczas Tygodnia Bezpieczeństwa. Członkowie Porozumienia wprowadzili ponadto identyczne wymagania odnośnie BHP dla swoich podwykonawców.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz