Giant

Praca od 8 do 16?

Elastyczny czas pracy wprowadzają przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa, fot. http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,6878,tysiac-firm-z-elastycznym-czasem-pracy.html
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że wciągu ostatniego roku 1079 firm w Polsce wprowadziło elastyczny czas pracy. Najwięcej z nich ulokowanych jest w Katowicach, Poznaniu i Krakowie.

Z miesiąca na miesiąc rośnie zainteresowanie elastycznym czasem pracy w firmach. Zapowiadanej lawiny chętnych, przed którą ostrzegali związkowcy, jednak nie widać. Brak elastycznych rozwiązań stawiałby polskie firmy już na starcie w gorszej pozycji. A tak daje szansę na poprawę konkurencyjności całej gospodarki - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Elastyczny czas pracy wprowadziły przede wszystkim duże przedsiębiorstwa (403), a także firmy zatrudniające od 9 do 49 osób (305). Zainteresowanie taką formą zatrudnienia wykazują głównie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, handlem, naprawami, a także budownictwem.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że uelastycznianie czasu pracy możliwe jest od sierpnia 2013 r. Pracodawcy, chcący je wprowadzić, mogą skorzystać z dwóch możliwości – wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy, co pozwala na dostosowanie pracy do bieżących zamówień, lub wprowadzić możliwość ruchomego czasu pracy, dzięki czemu pracownicy mogą w różne dni tygodnia o różnych godzinach zaczynać i kończyć pracę, a dzięki temu łatwiej godzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi.

 

Przedsiębiorcy nie mogą jednak zapominać, że wprowadzenie elastycznego czasu pracy nie zwalnia z konieczności płacenia za nadgodziny, choć w dalszym ciągu dłuższa praca może zostać zrekompensowana dodatkowym czasem wolnym.

 

Elastyczny czas pracy stosowany jest w wielu państwach Unii Europejskiej, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach i na Słowacji.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz