Park Project II

Miliony złotych na wzmocnienie sektora otoczenia biznesu

W działaniu ,,Wsparcie otoczenia biznesu" preferowane będą projekty w ramach klastrów lub branżowych centrów biznesu.
W działaniu ,,Wsparcie otoczenia biznesu" preferowane będą projekty w ramach klastrów lub branżowych centrów biznesu.
Opole. Niebawem rusza nabór wniosków. O dofinansowanie mogą się starać instytucje otoczenia biznesu, klastry oraz branżowe centra biznesu.

Nawet 3 miliony złotych dofinansowania mogą otrzymać instytucje otoczenia biznesu na realizację swoich projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Celem konkursu jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych i dzięki temu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Na wsparcie mogą liczyć inwestycje wpływające na poprawę jakości świadczonych usług lub umożliwiające świadczenie nowych usług związanych z  tworzeniem lub rozszerzeniem zakresu działalności instytucji otoczenia biznesu na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

Jak informuje Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w opolskim urzędzie wojewódzkim, preferowane będą projekty w ramach klastrów lub branżowych centrów biznesu, które dotyczą sektorów: drzewny, rolno-spożywczy, budownictwo, obróbka metalu, surowców naturalnych, chemiczny, turystyczno-gastronomiczny  oraz działalność oparta na zawodach tradycyjnych (tzw. ginących).

Projekty nie objęte pomocą publiczną mogą się ubiegać o dofinansowanie w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w wysokości 85 proc. Z kolei dofinansowanie projektów wspartych pomocą publiczną może stanowić do 50 proc. kosztów dla projektów realizowanych przez dużych przedsiębiorców, 60 proc. dla średnich oraz 70 proc. dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalne dofinansowanie  może wynieść 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór rusza już w przyszły poniedziałek i potrwa do 22 października. Kolejną turę zaplanowano 16-30 kwietnia 2013 r.
 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
Park Project II
mantra