Real Estate Management Congress

Obligacje Echo Investment warte 200 mln zł

Na zdjęciu realizowany obecnie przez Echo Investment kompleks Park Rozwoju
Na zdjęciu realizowany obecnie przez Echo Investment kompleks Park Rozwoju
Spółka Echo Investment wyemitowała obligacje kuponowe na łączną kwotę 200 mln zł.

Wartość nominalna oraz cena emisyjna pojedynczej obligacji wynosi 10 000 zł. Obligacje wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Obligacji podpisanego z BRE Bankiem S.A. dnia 1 września 2011 r. Okres emisji kończy się 28 kwietnia 2017 r.

Wyemitowane przez Echo Investment obligacje nie są zabezpieczone, a ich oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po ich wartości nominalnej.

To kolejna udana emisja obligacji w ramach programu prowadzonego przez naszego agenta - BRE Bank SA. Na rynku papierów dłużnych jesteśmy obecni od 2004 roku. Cieszymy się z pozytywnego odbioru naszej spółki i jej strategii przez inwestorów rynkowych, co potwierdzają uzyskane parametry emisji i nadsubskrypcja, która wyniosła 35 proc. - mówi Grzegorz Iwański, dyrektor Działu Finansowania Echo Investment.

Fundusze pozyskane z emisji obligacji pokryją potrzeby pożyczkowe Echo Investment związane z obsługą dotychczas wyemitowanych obligacji. Były one wykorzystane w związku z realizacją procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości, podejmowanych zgodnie ze strategią spółki. Termin zapadalności dotychczas wyemitowanych obligacji przypada na bieżący rok obrotowy.

Spółka Echo Investment powstała w 1994 roku. Obecnie inwestuje na rynku nieruchomości w sektorze biur, centrów handlowych, hoteli i mieszkań. Prowadzi również działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami w ramach spółki Echo Investment Property Management sp. z o.o.


0.0
Napisz pierwszy komentarz