bcb wrzesień 2020

Nowy biurowiec na krakowskich Łagiewnikach

Urząd Miasta Krakowa sprzedał w drodze przetargu nieruchomość przy ulicy Brożka. Powstać na niej może biurowiec.

20 września 2013 roku miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przylegającej do ulic Brożka, Cegielnianej i Zakopiańskiej w Krakowie. Działka została sprzedana za 2,9 mln zł brutto.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1 736 900 zł brutto. Wadium w wysokości 87 000 zł wpłaciło 11 osób, przy czym do przetargu stanęło 10. Nabywcą gruntu został Mariusz Biela, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mariusz Biela Partner, który zaoferował najwyższą cenę.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków wydano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Według niej, na gruncie powstać może budynek biurowy z usługami na parterze i parkingiem podziemnym. Decyzja jest ostateczna.

Obecnie na sprzedanym terenie znajdują się kioski handlowe, należące do osób fizycznych, z którymi zawarte są umowy dzierżawy na czas nieokreślony. Prowadzone są czynności zmierzające do rozwiązania tych umów.

Plany budowy biurowca w tym miejscu zostały negatywnie przyjęte przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. W uzasadnieniu rada wymienia, iż brak jest analizy wpływu projektowanej inwestycji na istniejący układ komunikacyjny i ruch drogowy. Ulice Cegielniana i Brożka w obecnym kształcie nie są przystosowane do obsługi planowanej inwestycji, także wymagana będzie przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego. Rada dzielnicy twierdzi również, iż ulica Cegielniana nie będzie w stanie przejąć ruchu drogowego generowanego przez mieszkańców oraz użytkowników biurowca.


3.0
Napisz pierwszy komentarz