Park Project II

Przyszłość Nowej Huty

Rozstrzygnięto konkurs Kraków - Nowa Huta przyszłości. W międzynarodowym konkursie zwyciężyła polska grupa architektów z Gliwic.

Konkurs Kraków - Nowa Huta przyszłości miał na celu wyłonienie najlepszego projektu zagospodarowania wschodniej części Nowej Huty. Zwycięzcą została firma Arca - Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury, otrzymując przy tym nagrodę w wysokości 300 000 PLN. Drugie miejsce zajął Międzynarodowy Zespół Projektantów z Rotterdamu (nagroda 150 000 PLN).

Konkurs przewidywał zagospodarowanie przestrzeni ograniczonej od zachodu ulicami Bulwarową i Klasztorną, od północy - linią kolejową, od wschodu - granicami gminy Kraków a od południa - Wisłą. Zwycięski projekt przewiduje utworzenie nowej ekologicznej dzielnicy o charakterze mieszkaniowo-usługowym.

Żadna z prac zgłoszonych do konkursu nie będzie w pełni zrealizowana. Mają być one podstawą do utworzenia jednego projektu zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęcia starań o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
Inter-bud Fabryczna - duży
mantra