Kinnarps Polska Sp. z o.o.

Spotkanie Dyrektorów Administracyjnych

Już 28-29 listopada 2013 roku odbędzie się Forum Dyrektorów Administracyjnych, będące platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Dyrektor Administracyjny zajmuje się zarówno sprawnym przepływem informacji i efektywnym gospodarowaniem środkami trwałymi i majątkiem organizacji, jak i optymalizacją kosztów. To odpowiedzialne stanowisko ma bezpośredni wpływ na wynik finansowy firmy. 28-29 listopada 2013 roku odbędzie się wydarzenie, kierowane do osób zasiadających w fotelu Dyrektora Administracyjnego.

Forum Dyrektorów Administracyjnych to możliwość wysłuchania inspirujących prelekcji, dyskusji na najbardziej nurtujące problemy w ramach panelu dyskusyjnego, jak również udziału w warsztatach i stołach eksperckich.

Podczas konferencji poruszone zostaną takie tematy jak zarządzanie nieruchomościami; optymalizacja zarządzania flotą samochodową; zakupy, logistyka, zarządzanie współpracą z dostawcami oraz obieg dokumentów w firmie i e-kancelaria. Eksperci podzielą się również wiedzą w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT w administracji i systemach CFM; negocjacji z dostawcami; optymalizacji kosztów administracyjnych oraz współpracy departamentów administracyjnych z innymi działami.

Jedną z najważniejszych funkcji w organizacji pełni Dyrektor Administracyjny. Od jego decyzji i umiejętności zależy nie tylko sprawny przepływ informacji, efektywne gospodarowanie środkami trwałymi i majątkiem organizacji, ale też optymalizacja kosztów mająca bezpośredni wpływ na wynik finansowy firmy. Wiedzę najlepiej czerpać na bazie doświadczeń innych praktyków oraz korzystając z rozwiązań dostawców usług - mówi Rafał Szary, menedżer projektu Forum Dyrektorów Administracyjnych. Forum Dyrektorów Administracyjnych, które odbędzie się 28-29 listopada 2013 w Warszawie, będzie idealną okazją, by zapoznać się z wizją i rozwiązaniami stosowanymi przez zaproszonych ekspertów. O randze wydarzenia świadczą istotne zagadnienia poświęcone między innymi optymalizacji kosztów w zarządzaniu flotą, zarządzaniu portfelem nieruchomości, strategii zakupowej, czy kwestiom outsourcingu w różnych aspektach pracy Dyrektorów Administracyjnych. Gorąco zachęcam do udziału! - dodaje.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
mantra