Kinnarps Polska Sp. z o.o.

Staże dłuższe niż miesiąc będą płatne?

Takie rozwiązanie proponuje Komisja Europejska, szukająca sposobu na poprawę jakości staży i praktyk zawodowych.

Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie poprawy jakości staży i praktyk zawodowych, które studenci i uczniowie odbywają w trakcie nauki. Ich rezultatem jest zaprezentowany przez Komisję Europejską dokument wyznaczający normy jakości zajęć – Europejskie Ramy Jakości Staży i Praktyk.

 

 

Analizy dotyczące staży w krajach UE trwały ponad dwa lata, a ich wyniki są dalekie od oczekiwanych. W Europie ciągle mamy do czynienia z niską jakością staży i praktyk – podkreśla Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK).

 

 

Taki stan rzeczy spowodowany jest, między innymi, światowym kryzysem gospodarczym. Przełożył się on na wzrost bezrobocia w Europie. Pracodawcy zwalniali pracowników pracujących na etacie, a ich obowiązki powierzali praktykantom i stażystom, ograniczając w ten sposób koszty działalności. Komisja Europejska chce walczyć z takim podejściem, żeby pracodawcy przestali zastępować regularne, etatowe stanowiska bezpłatnymi stażami i praktykami, które bardzo często mają niską wartość edukacyjną – mówi Piotr Palikowski.

 

 

We wrześniu PSZK zatwierdziło Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. W dokumencie znajdują się normy i standardy, które powinny regulować realizację staży i praktyk w firmach. Zgodnie z wytycznymi, staż dłuższy niż miesiąc powinien być obligatoryjnie płatny. Co więcej, praktykanci powinni uczyć się praktycznych umiejętności, przydatnych na rynku pracy. Kluczowy jest również walor edukacyjny stażu lub praktyki, który zakłada, iż młodzi zdobędą faktyczne doświadczenie zawodowe. Już niedługo firmy będą mogły rozpocząć obiektywny proces weryfikacji oferowanych przez nich programów staży i praktyk, zgodnie z wytycznymi Ram Jakości. Te przedsiębiorstwa, które spełniają normy, zostaną uhonorowane od PSZK Znakiem Jakości potwierdzającym najwyższe standardy.

 

 

Najlepsze staże i praktyki w Europie są w Niemczech, Danii, Holandii i Austrii, czyli w tych krajach, w których stopa bezrobocia wśród młodych osób jest na najniższym w Europie poziomie, w granicach 8 proc. – wyjaśnia prezes PSZK. W tych krajach studenci i uczniowie zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, poprzez liczne (obowiązkowe) staże i praktyki. System kształcenia dualnego, który zakłada, w uproszczeniu, pół na pół wiedzy teoretycznej i praktycznej, sprawdza się niezależnie od branży – twierdzi Piotr Palikowski.

 

 

Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w Europie nie wygląda optymistycznie. W Polsce bez pracy pozostaje co trzeci absolwent, a prognozy mówią, że wskaźnik ten może wzrosnąć nawet do 50 proc. Jeszcze gorsza sytuacja jest w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii – tam stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej już teraz sięga 50 proc. To dowód na to, że system przygotowania młodych do wejścia na rynek pracy jest po prostu nieefektywny – podsumowuje Piotr Palikowski.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz
mantra