Giant

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki już działa

Uroczyste przecięcie wstęgi na otwarciu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, fot. DPIN
Uroczyste przecięcie wstęgi na otwarciu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, fot. DPIN
23 stycznia odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki.

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki (DPIN) ma wspierać przedsiębiorców w kontaktach z nauką, a także pośredniczyć w komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych i pomóc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii.

 

Uroczystość otwarcia rozpoczęła się od przemówienia prezesa zarządzu, Edwarda Chlebusa, który zaprezentował dotychczasową działalność parku. Odpowiadając na pytanie czym DPIN chce się zajmować, odpowiadam: wszystkim. Nasz park ma być platformą organizacyjną i technologiczną, która umożliwi przedsiębiorcom i naukowcom realizację ich celów. Naszym zaś celem jest „przewodzenie w technologii” czyli poszukiwanie nowych rozwiązań i ich implementacja w przedsiębiorstwach, w pierwszej kolejności lokalnie, aby na późniejszym etapie działać w środowisku międzynarodowym – mówił gospodarz DPIN.

 

 

Gośćmi specjalnymi otwarcia byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Ewa Wendel oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jacek Guliński. Minister Wendel opowiedziała o nowej perspektywie finansowania projektów unijnych w ramach programu Horizon 2020, nie zapominając o roli parków technologicznych. Takie miejsca jak Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, który stawia sobie za zadanie pośredniczenie pomiędzy przemysłem a nauką, idealnie wpisuje się w cele nowej perspektywy finansowej, zwłaszcza programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, w którym pieniądze dedykowane są na cały proces związany z komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych, bez względu na etap tych prac - czy to będzie pomysł czy komercjalizację – stwierdziła.

 

 

Minister Guliński natomiast nawiązał do roli nauki w procesie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i podkreślił, iż nauka pełni w nim rolę służebną wobec gospodarki. Oznacza to, iż jej zadaniem jest opracowywanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych dla przedsiębiorstw.

 

Na uroczystości nie zabrakło również Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a także przedstawicieli krajowych i regionalnych instytucji związanych ze wspieraniem innowacyjności oraz przedsiębiorczości, przedstawicieli niemal wszystkich uczelni wyższych we Wrocławiu, a także przedsiębiorców - od mikroprzedsiębiorstw po globalne koncerny, w tym członków klastra CINNOMATECH.


 

Oficjalna część otwarcia zakończyła się przecięciem wstęgi.

 

Inwestycja DPIN zlokalizowana jest we wrocławskiej dzielnicy Oporów, między ulicami Kwiatkowskiego i Giełdową, na działce położonej w obrębie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz