Rewitalizacja kamienicy Branickich z dofinansowaniem

|
Wizualizacja kamienicy rodziny Branickich po modernizacji
Wizualizacja kamienicy rodziny Branickich po modernizacji
Inwestycja pochłonie 52,28 mln zł. Ponad 30 proc. tej kwoty będzie pochodzić ze środków w ramach funduszu JESSICA.

Projekt rewitalizacji zabytkowej kamienicy rodziny Branickich przy ulicy Smolnej 40 w Warszawie zostanie zrealizowany przy wsparciu finansowym Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013. Umowę w tej sprawie 11 marca br. podpisali Dariusz Kacprzyk - Prezes Zarządu BGK oraz Roman Stanisławski - Członek Zarządu spółki Galeria M, która zrealizuje inwestycję.

 

Dzięki udzielonej niskooprocentowanej i długoterminowej pożyczce wpisana do rejestru zabytków kamienica w samym centrum Warszawy zostanie dostosowana do działalności biurowej. Przewidziano również stworzenie powierzchni z przeznaczeniem na działalność kulturalną Warszawy. Inwestor podpisał list intencyjny z Miastem, na mocy którego część powierzchni udostępni nieodpłatnie na prowadzenie działalności przez wskazaną organizację pozarządową.

 

Ponadto zagospodarowane zostanie również otoczenie obiektu. Inwestor utworzy powierzchnie zielone, dokona renowacji ciągów komunikacyjnych w najbliższym sąsiedztwie budynku oraz odrestauruje przejazd bramowy. Te zabiegi wzmocniły uzasadnienie dla wsparcia inwestycji środkami Inicjatywy JESSICA, która zakłada że finansowane projekty mają łączyć aspekt komercyjny z elementami społecznymi, pożądanymi z punktu widzenia lokalnej społeczności.

 

Realizacja projektu pochłonie 52,28 mln zł. Pożyczka w ramach Inicjatywy JESSICA udzielona zostanie w wysokości 16,87 mln zł, a oprocentowanie zostało ustalone na poziomie 1,9 proc.


0.0
Napisz pierwszy komentarz