Kinnarps Polska Sp. z o.o.

Czego oczekuje pracownik?

Firma Mikomax Smart Office przeprowadziła badania w centrach zaawansowanych usług dla biznesu w Polsce i Rumunii. Jakie wnioski? Tylko 26 proc. pracowników w Polsce i 37,1 proc. pracowników z Rumunii zadowolonych jest ze swojego miejsca pracy.

 

Zdrowsi pracownicy

 

Spośród osób zatrudnionych w firmach z branży nowoczesnych usług dla biznesu, 94 proc. pracowników w Polsce i 77 proc. w Rumunii, narzeka na brak wsparcia ze strony przedsiębiorstwa w podnoszeniu efektywności ich pracy. Tymczasem, jak przekonują eksperci Mikomax Smart Office, kadra menadżerska powinna zadbać o odpowiednie warunki pracy personelu, bez którego nie jest w stanie osiągnąć zamierzonych sukcesów. Zapewnienie dogodnych warunków pracy wpływa na większe zaangażowanie pracowników, a tym samym zmniejsza rotację zatrudnionych w firmie. Maleje także ilość osób idących na zwolnienie lekarskie.

 

Analizy firmy PwC wykazały, że wskaźnik absencji chorobowej plasuje się w Polsce na poziomie 5% i jest on porównywalny z wynikami dla Europy czy USA, gdzie wynosi 3-4%. Wysoki poziom nieobecności w pracy wiąże się z dużymi kosztami ponoszonymi przez firmy, które obejmują m.in. wynagrodzenia za zastępstwa, nadgodziny realizowane przez osoby nieprzebywające na zwolnieniu, a także koszty administracyjne obsługi zwolnienia. Właściwe dostosowanie otoczenia i trybu pracy do potrzeb pracowników może w znaczący sposób obniżyć te wskaźniki – wyjaśnia Olga Kortbeek, HR Manager w Shell Business Service Centre Kraków.

 

Dla pracowników zatrudnionych w branży outsourcingowej ważna jest organizacja i wygląd biura. Ponad połowa zatrudnionych w Polsce wskazała na wygodny fotel i biurko, które niewłaściwie dobrane, skutkują przyjmowaniem niewłaściwej pozycji siedzenia podczas wielogodzinnej pracy, a w konsekwencji doprowadzają do urazów zmuszających pracowników do czasowej abstynencji z powodu zwolnienia chorobowego.

 

Pracodawca dbający o komfort i zdrowie swojego personelu winien ponadto zapewnić dostęp do światła dziennego (wskazało na to 65 proc. osób zatrudnionych w Polsce), a także zadbać o jakość powietrza (zdaniem 45 proc. polskich pracowników). Niewłaściwe oświetlenie może powodować zmęczenie i skutkować większą liczbą popełnianych błędów przy wykonywaniu zadań. Dlatego firmy powinny zadbać o odpowiednie wyposażenie pomieszczeń w wysokiej jakości sprzęt - mówi Ewa Zwardoń, CEE Segment Marketing Manager, Philips Lighting. Według badań przeprowadzonych przez World Green Building Council pt. “The Business Case for Green Building” lepsze oświetlenie może zwiększać produktywność aż o 23% - dodaje.

 

Nie tylko aspekt materialny

 

Jak wynika z badania Mikomax Smart Office, dla pracowników zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu ważne są nie tylko fizyczne warunki pracy, ale też dbałość pracodawcy o rozwój zatrudnionych osób. Z grupy wiekowej do 26. roku życia, polscy pracownicy wskazywali, że w miejscu zatrudnienia ważnym jest możliwość uczenia się od innych (83 proc.), indywidualna (78 proc.), ale też kreatywna praca w grupie (65 proc.), relaks (59 proc.), a także możliwość kreatywnego myślenia (dla 58 proc.).

 

Praca nie tylko w biurze

 

96,8 proc. osób zatrudnionych w polskich i rumuńskich centrach usług pracuje stacjonarnie, 2,7 proc. ankietowanych jest mobilnych, a tylko 0,5 proc. wykonuje zadania zdalnie. Chociaż trend pracy poza biurem coraz mocniej wkracza na polski rynek, praca stacjonarna nadal pozostaje najlepiej postrzegana zarówno przez pracodawców, jak i personel. Menedżerom ułatwia ona utrzymanie kontroli nad realizowanymi projektami, zaś pracownikom zapewnia bezpośredni kontakt oraz możliwość wsparcia całego zespołu. Postępujący rozwój technologiczny daje jednak coraz lepsze możliwości w kontrolowaniu pracowników wykonujących zadania poza biurem. Sprawne zarządzanie podróżującymi pracownikami zapewniają rozwiązania z obszaru monitoringu GPS.

 

Wprowadzenie monitoringu GPS przynosi szereg korzyści firmie w obszarze zarządzania. Wiedza, którą dostarcza monitoring GPS może być źródłem bardzo pozytywnych zmian w firmie podnoszącym jej efektywność działań w terenie i optymalizując koszty związane z aktywnością pracowników. Należy jednak pamiętać, że z tych samych powodów wdrożenie systemu może być odebrane negatywnie przez kadry. Dlatego działania powinny być dobrze przygotowane i przemyślane, zgodne z przepisami, a także podparte aktywną komunikacją skierowaną do pracowników, tłumaczącą powody zmian i korzyści płynące z wdrożenia monitoringu GPS dla firmy i dla nich samych – wyjaśnia Bartłomiej Dębski, Prezes Zarządu Cartrack Polska.

 

Badanie Mikomax Smart Office zostało przeproadzone wśród firm sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i w Rumunii w 2013 i 2014 r. Odpowiedzi udzieliło 993 pracowników z 23 centrów SSC, R&D, BPO, ITO i KPO w przedziałach wiekowych 26-35 lat i 36-45 lat.


0.0
Tagi: MIKOMAX
Napisz pierwszy komentarz
mantra