bcb wrzesień 2020

EKO 20 akcji w stronę większej efektywności energetycznej

Interesariusze rynku budowlanego stworzyli listę 20 akcji, zmierzających do przyspieszenia inwestycji w efektywność energetyczną na rynku budowlanym w Polsce.

Zaproponowane działania stanowią efekt spotkania warsztatowego „Laboratorium Efektywności Energetycznej w Budownictwie” (EEB Lab), które w lipcu br. w Warszawie zorganizowało World Business Council for Sustainable Development (światowa organizację skupiająca osoby na stanowiskach kierowniczych w czołowych międzynarodowych firmach, wspólnie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju) oraz członków i partnerów inicjatywy transformacji rynku Energy Efficiency in Buildings (Efektywności Energetycznej w Budownictwie).

 

Laboratoria EEB mają na celu krzewienie wiedzy na temat barier stojących na drodze rynku budowlanego oraz, co najważniejsze, generowanie partnerstw, które wdrożą proponowane działania - wyjaśnia Roland Hunziker, dyrektor ds. zrównoważonego budownictwa w WBCSD.

 

Podczas trwającego Laboratorium poruszono liczne kwestie związane z rozwijającym się rynkiem efektywnych energetycznie budynków w sektorze komercyjnym, a także działań i współpracy w celu transformacji rynku budowlanego w Polsce. Zidentyfikowano także 20 konkretnych akcji, spośród których partnerzy warsztatu zobowiązali się do wdrożenia ponad połowy.

 

Siedem organizacji partnerskich postanowiło stworzyć Platformę EEB dla efektywnych energetycznie budynków. Construction Marketing Group, reprezentowane przez Buro Happold Engineering, oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii pełniące funkcję współprzewodniczących Platformy, będą miały za zadanie zebrać interesariuszy rynku w celu przeprowadzenia dyskusji na temat kwestii związanych z EEB oraz koordynować działania pomiędzy grupami interesariuszy.

 

Platforma otwarta jest na przyjmowanie kolejnych organizacji, pozwoli swoim członkom na uzupełnienie podjętych działań oraz informowanie o wykonanej pracy. Dodatkowo organizacja będzie starała się zaangażować sektor publiczny w pracę nad rozwojem długoterminowej strategii efektywnego energetycznie budownictwa. Dzięki niej możliwe stanie się również podjęcie konsultacji politycznych w UE kanałami oferowanymi przez międzynarodowe jednostki partnerskie.

 

Powstanie Platformy spotkało się z zainteresowaniem na szczeblu państwowym. Ministerstwo Gospodarki z zadowoleniem przyjmuje zarówno powstanie platformy w ramach inicjatywy Energy Efficiency in Buildings jak i perspektywę współpracy z platformą w celu stworzenia długoterminowej, spójnej strategii dla rynku budowlanego w Polsce - komentuje Beata Jaczewska, Radca Ministra – Ministerstwo Gospodarki.

 

Do podjęcia działań zobowiązały się następujące firmy, będące członkami WBCSD: Skanska (lider projektu), AGC, AkzoNobel, ArcelorMittal, GDF SUEZ, Lafarge, Schneider Electric, SGS, Siemens oraz United Technologies.

 

Polskie firmy nie mają często wystarczającej motywacji, by zadbać o efektywność energetyczną budynków. Dzieje się tak dlatego, że Polska ma dobry dostęp do surowców naturalnych, dzięki czemu ceny energii są u nas stosunkowo niskie. Rodzimi najemcy czy inwestorzy budynków biurowych często wybierają siedziby tańsze na etapie realizacji, a więc oferujące teoretycznie niższe koszty najmu. Nie zdają oni sobie jednak sprawy z wieloletnich korzyści, również finansowych, jakie przynosi zrównoważone budownictwo. Dlatego zadaniem świadomych organizacji jest podjęcie w pierwszej kolejności działań edukacyjnych. Przykładem może być proponowana w raporcie kampania, której celem będzie zwiększanie wiedzy oraz pokazywanie dobrych praktyk, obok których konieczne jest również inspirowanie zmian legislacyjnych - mówi Katarzyna Zawodna, Prezes Skanska Property Poland.

 

Partnerzy Laboratorium Efektywności Energetycznej w Budownictwie w Polsce: Building Performance Institute Europe (BPIE), Construction Marketing Group (CMG), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Institute of Environmental Economics (IEE), Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), Urban Land Institute (ULI), UNEP Sustainable Buildings and Climate Initiative (UNEP-SBCI), organizacja WBCSD oraz firmy będące jej członkami (ArcelorMittal, GDF SUEZ, Lafarge, Schneider Electric, Siemens, Skanska, UTC), World Green Building Council (WGBC).

 

World Business Council for Sustainable Development to światowa organizacja, skupiająca osoby na stanowiskach kierowniczych w czołowych 200 międzynarodowych firmach, które wspólnie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju. We współpracy z jej członkami, rada wykorzystuje świadome przywództwo i efektywne wsparcie w celu stworzenia rozwiązań i podjęcia wspólnych działań. Poszerzając swoją współpracę z interesariuszami, jako wiodący rzecznik ds. biznesu, rada pomaga kierować debatami nad wprowadzaniem rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

WBCSD tworzy forum dla 200 firm w celu rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firmy, te są członkami rady i reprezentują wszystkie sektory biznesu na wszystkich kontynentach a ich dochód sięga 7 miliardów dolarów. Rada współpracuje z siecią 60 krajowych i regionalnych rad ds. biznesu i organizacji partnerskich, które w większości pochodzą z krajów rozwijających się.


0.0
Tagi: SKANSKA
Napisz pierwszy komentarz