Assa Abloy

Ponad 300 tys. mniej bezrobotnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że w 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys. osób, czyli o 15,4 proc.

Na koniec grudnia 2014 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,5 proc. i w porównaniu z listopadem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Jest to najniższy grudniowy wskaźnik bezrobocia od 2008 roku.

 

W końcu zeszłego roku ogólna liczba bezrobotnych wyniosła 1 825, 8 tys. osób, co oznacza, że w porównaniu z końcem listopada 2014 roku, wzrosła o 26,3 tys. osób (1,5 proc.). Dla porównania – w analogicznym okresie roku 2013 (grudzień – listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 41,9 tys. osób (2,0 proc.). W dwóch województwach – dolnośląskim i śląskim, liczba bezrobotnych w stosunku do listopada nieznacznie się zmniejszyła, podczas gdy w pozostałych 14 województwach odnotowano wzrost bezrobocia. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu zeszłego roku wyniosła 54,9 tys., co stanowi liczbę o niespełna 9 tys. (18,7 proc.) większą niż w grudniu roku 2013.

 

W całym roku 2014 liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 332,1 tys. osób (o 15,4 proc.), podczas gdy w 2013 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 21,1 tys. osób (o 1,0 proc.), co oznacza, że po 5 latach rocznego wzrostu stopy bezrobocia, po raz pierwszy w końcu 2014 roku wskaźnik bezrobocia osiągnął poziom niższy niż w końcu 2013 roku (o 1,9 punktu procentowego).

 

Stopa bezrobocia w grudniu 2014 roku (11,5 proc.) była o 1 punkt procentowy niższa niż wysokość stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec 2014 r. wskazywana w Wytycznych Ministerstwa Finansów z października 2014 r. (12,5 proc.) oraz o 2,3 punktu procentowego niższa od wysokości tego wskaźnika przyjętej w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2014 (13,8 proc.).

 

Jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2014 roku w porównaniu do roku ubiegłego było ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w wyższej dynamice wzrostu PKB. Poprawa sytuacji gospodarczej wpłynęła na wzrost liczby ofert pracy w skali roku. W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 094,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 221,1 tys. (o 25,3 proc.) więcej niż w 2013 roku (873,8 tys.).


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz