Interbiuro - duży

Polska uczestnikiem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Członkostwo Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) pozytywnie wpłynie na rozwój współpracy Polski z Azją oraz stworzy nowe możliwości biznesowe dla polskich firm.

W dniu 25 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na zawarcie umowy dotyczącej przystąpienia Polski do AIIB, który będzie dysponował kapitałem założycielskim w wysokości 100 mld euro. Pośród największych udziałowców banku znajdą się Chiny, Indie oraz Rosja posiadające odpowiednio 30 proc., 4,5 proc. oraz prawie 6 proc. udziałów. Warto dodać, iż Polska będzie jedynym krajem z Europy Środkowo – Wschodniej, który weźmie udział w tym projekcie. Wkład wniesiony przez Polskę do AIIB wyniesie 830 mln dolarów.  

 

Od kilku lat polskie relacje z Azją i Chinami stanowią priorytet polskiej polityki zagranicznej. Dlatego wejście do AIIB ma dla nas geostrategiczne znaczenie. To wyraz pragmatyzmu polskiej polityki i uzupełnienie udziału naszego kraju w innych instytucjach międzynarodowych – argumentowała minister Kacperczyk. – Członkostwo w tym projekcie będzie także elementem budowy sprzyjającego klimatu politycznego w stosunkach z Azją – dodała. Główne cele banku zakładają rozwój projektów w zakresie infrastruktury kolejowej, drogowej, wodnej, a także komunikacyjnej. Są one zgodne z międzynarodową strategią Chin "One Belt. One Road", zakładającej odbudowę tzw. Jedwabnego Szlaku.  

 

Korzyścią wynikającą z członkostwa Polski w procesie współtworzenia banku AIIB jest to, iż rodzime firmy mają możliwość włączenia się w projekty infrastrukturalne realizowane w ramach strategii "One Belt. One Road". Jak podkreśla wiceminister finansów Artur Radziwiłł, szanse dostępu do zleceń będą takie same dla polskich przedsiębiorstw, jak dla azjatyckich firm. Biorąc pod uwagę boom budowlany w Chinach, to właśnie ta branża może skorzystać na uczestnictwie Polski w AIIB poprzez realizacje projektów wspieranych przez bank.


W celu wsparcia polskich przedsiębiorstw na rynku azjatyckim, przy Ambasadzie RP w Chniach powołana zostanie specjalna komórka, która będzie odpowiedzialna za współpracę z AIIB. Ponadto polskie firmy mogą skorzystać z nowego narzędzia Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Umowa pomiędzy Polską oraz AIIB ma zostać podpisana do końca 2015 roku.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz