Giant

E-zwolnienie już od 2016 r.

Od 1 stycznia przyszłego roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia w formie elektronicznej (e-ZLA).

Od 1 stycznia przyszłego roku lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia w formie elektronicznej (e-ZLA), które automatycznie przesłane zostaną do ZUS. Z kolei instytucja najpóźniej następnego dnia umieści zwolnienie na profilu płatnika znajdującego się na Platformie Usług Elektronicznych. W rezultacie pracownicy nie będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia w formie papierowej w ciągu 7 dni od wystawienia. Wprowadzenie elektronicznego obiegu zaświadczeń lekarskich oznacza dla pacjentów mniej obowiązków, dla lekarzy ułatwienia, a dla przedsiębiorców korzyści – tłumaczy Marta Juśko z Departamentu Obsługi Klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Do końca 2015 r. płatnicy, którzy odprowadzają składki za więcej niż pięć osób, powinni założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych. Jest on dostępny dla wszystkich płatników, którzy wcześniej zarejestrują się i uwierzytelnią tożsamość w jednej z siedzib ZUS. Osoby, które mają profil zaufany e-PUAP lub certyfikat kwalifikowany, nie muszą uwierzytelniać swojej tożsamości, ponieważ potwierdzają ją na etapie rejestracji profilu – wyjaśnia Marta Juśko. Następnie profil zostaje aktywowany i możemy korzystać z dostępnych usług – dodaje. 

 

Obowiązek założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych nie dotyczy płatników, którzy rozliczają składki za mniej niż 5 osób. Muszą oni jednak zawiadomić swoich ubezpieczonych na piśmie o obowiązku doręczenia zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej w momencie, gdy zwolnienie to zostało wystawione w formie elektronicznej. Jednak warto, aby również ta grupa przedsiębiorców utworzyła profil na Platformie Usług Elektronicznych. Korzyści dla przedsiębiorców to przede wszystkim natychmiastowa informacja o tym, że ubezpieczony ma zwolnienie lekarskie – twierdzi Marta Juśko. Kolejna korzyść to brak konieczności sprawdzania tego, czy ubezpieczony dostarczył zwolnienie w ciągu 7 dni. Następna to możliwość szybkiej kontroli. To jest szczególnie ważne przy zwolnieniach krótkoterminowych. Kolejny plus to stały dostęp do zwolnień lekarskich udzielonych pracownikom – dodaje. Profil umożliwia płatnikom korzystanie z usług takich jak m.in.: dostęp do informacji o saldach składek, możliwość wysyłki elektronicznych wniosków oraz otrzymywania na nie odpowiedzi, rezerwacja wizyt w dowolnej placówce.

 

Dwie formy zwolnień – papierowa i elektroniczna – będą obowiązywały do końca 2017 r. Jeżeli lekarz wystawi nam zwolnienie w formie papierowej, to będzie miał obowiązek poinformowania nas o konieczności dostarczenia tego zwolnienia do pracodawcy, jeśli jesteśmy pracownikami, bądź do ZUS-u, jeśli jesteśmy przedsiębiorcami – wyjaśnia Marta Juśko. Wycofanie zaświadczeń lekarskich w formie papierowej ma nastąpić 1 stycznia 2018 r.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz