Interbiuro - duży

Inwestorzy zagraniczni lubią Polskę

Aż 98 proc. zagranicznych podmiotów, które zainwestowały na rodzimym rynku, zrobiłoby to ponownie – takie wnioski płyną z tegorocznej edycji badania zrealizowanego przez PAIiIZ we współpracy z firmą Grant Thornton oraz bankiem HSBC.

Inwestorzy uczestniczący w badaniu mieli za zadanie ocenić potencjał Polski, jako lokalizacji do prowadzenia biznesu. W pięciostopniowej skali, w której jeden oznaczało „bardzo źle”, natomiast 5 – „bardzo dobrze”, zagraniczne podmioty oceniły rodzimy rynek średnio na 3,7 pkt. Jedynie 2 proc. respondentów wskazało na opcję „źle”. Wartość wskaźnika mówiącego o ogólnym klimacie inwestycyjnym jest tym samym najwyższa od 2007 r. W latach 2007-2010 wskaźnik ten przekraczał próg 3 pkt. Z kolei w kolejnych dwóch latach kształtował się na poziomie powyżej 3,5 pkt. Oznacza to, iż ocena prowadzenia biznesu w Polsce zdecydowanie uległa poprawie. 

 

Inwestorzy lubią nas za stabilność gospodarczą i polityczną, za duży i rosnący rynek wewnętrzny –  powiedział prezes PAIiIZ, Sławomir Majman. Najlepszą ocenę Polsce wystawili inwestorzy ze Szwajcarii (na średnio 4 pkt), następnie z Danii, Francji i Holandii (3,8 pkt). Warto dodać, iż żaden podmiot zagraniczny nie przyznał polskiemu rynkowi słabszej oceny niż 3. 

 

Jak podkreśliła Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych w PAIiIZ, 98 proc. przedsiębiorstw, które są zadowolone z ulokowania kapitału w Polsce, to bardzo dobry wynik. Z drugiej strony stanowi to także spore wyzwanie. Zdaniem wiceprezesa PAIiIZ Michała Dąbrowskiego, można mu sprostać poprzez uproszczenie procedur biurokratycznych oraz tworzenie przyjaznego prawa dla przedsiębiorców. W pozostałych obszarach radzimy sobie bardzo dobrze – podkreślił Michał Dąbrowski.

 

Jak pokazuje badanie, znaczącej poprawie uległa jakość rodzimej infrastruktury transportowej. Osiem lat temu czynnik ten był jednym z najgorzej ocenianych aspektów przez zagranicznych inwestorów. Przeprowadzone w ostatnich latach inwestycje w zakresie modernizacji  i rozwoju infrastruktury przekładają się na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności rodzimej gospodarki. Polska jest dziś bardziej atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji zagranicznych niż była dekadę temu – ocenił Przemysław Polaczek, partner zarządzający w Grant Thornton. Zawdzięcza to m.in. popytowi wewnętrznemu, stabilizacji politycznej i rosnącej dojrzałości instytucjonalnej polskiego państwa – dodał.

 

Badanie mające na celu ocenę klimatu inwestycyjnego w kraju przeprowadzono w dniach 28 września – 16 października br. metodą ankietową na próbie 100 inwestorów zagranicznych z 21 krajów z różnych części świata.

 


0.0
Tagi: PAIiIZ
Napisz pierwszy komentarz