Rośnie znaczenie lokalnych inwestorów

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com
Inwestorzy lokalni zachowają pozycję głównych graczy na rynku inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2017 r. inwestorzy krajowi i zagraniczni na 6 rynkach Europy Środkowo-Wschodniej zrealizowali inwestycje, których wartość wzrosła o 32 proc. Przepływy transgraniczne na terytorium Europy Środkowo-Wschodniej wzrosły ponad trzykrotnie. Jak wynika z raportu „CEE Investment Outlook opracowanego przez Colliers International, stanowią one 7 proc. całkowitego wolumenu, który osiągnął rekordową wartość 13,1 mld EUR. -W porównaniu do 2016 roku, kiedy odnotowano rekordowy wolumen transakcji ze strony inwestorów z Republiki Południowej Afryki, w 2017 roku odnotowano spadek środków z RPA i krajów azjatyckich, który udało się zrównoważyć dzięki szybszemu napływowi środków krajowych. W 2018 roku możliwy jest dalszy niewielki spadek inwestycji z RPA. Z kolei inwestorzy z krajów azjatyckich mogą znów zwiększyć swoją aktywność, być może w ramach transakcji portfelowych lub przejęć i fuzji korporacyjnych — mówi Mark Robinson, specjalista ds. badań w regionie CEE. Dalszy wzrost inwestycji krajowych jest zależny od względnej atrakcyjności danej klasy aktywów na rynku lokalnym, a także dostępu inwestorów do tego rynku. 

W porównaniu z 2016 r. wolumen transakcji finansowanych ze źródeł pochodzących z Azji i Republiki Południowej Afryki spadły. Utrzymały się one jednak na bezpiecznym poziomie, wynosząc odpowiednio 1,4 mld EUR i 1,8 mld EUR. Najbardziej imponujące wyniki w 2017 r. odnotowało trzecie nowe źródło środków z 2016 roku tj. kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość transakcji z udziałem tego kapitału (krajowych i transgranicznych) wzrosła aż o 32 proc. i wyniosła 3,3 mld EUR.

Tempo wzrostu transakcji transgranicznych osiągnęło rekordowy poziom 7 proc. łącznej wartości inwestycji dla analizowanych 6 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W 2017 r. kształtując się na poziomie 13,1 mld EUR. Wartość ta przekroczyła dotychczasowy rekord z 2007 r. (wówczas łączna wartość inwestycji wynosiła 13,0 mld EUR).

Z danych firmy Colliers International wynika, że w perspektywie długoterminowej będzie można zaobserwować wpływ wzrostu znaczenia inwestorów lokalnych na rynkach inwestycji w nieruchomości w 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Baza właścicieli krajowych zapewnia bowiem stabilność i dogłębną znajomość rynku. Taka sytuacja ma miejsce na rynkach nieruchomości w krajach G10, a także na rynkach azjatyckich. W sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej wolumeny transakcji zakupowych realizowanych przez nabywców krajowych osiągnęły wysokie wartości wynikające z cyklu koniunkturalnego – taka sytuacja wystąpiła w ubiegłym roku w Polsce (421 mln EUR), na Węgrzech (708 mln EUR) i w Rumunii (35 mln EUR). Inaczej jest np. w Czechach, gdzie wartość zakupów dokonanych przez lokalnych inwestorów wyniosła w 2017 r. 1,08 mld EUR. 

Blisko jedno na każde z siedmiu euro zainwestowanych w 6 krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 2017 roku pochodziło od inwestorów z Czech (udział rynkowy na poziomie 13,5 proc.). Był to drugi co do wielkości udział odnotowany przez poszczególne kraje na całym świecie (na pierwszym miejscu znalazła się Republika Południowej Afryki). Kolejnym krajem, który przyczynił się do wzrostu przepływów z zagranicy w 2017 r. była Słowacja. Wartość zakupów zagranicznych dokonywanych przez inwestorów ze Słowacji (141 mln EUR) stanowiła trzykrotność wartości zakupów dokonywanych przez nich w kraju (44 mln EUR).

Rodzi się pytanie, czy inwestorzy lokalni zdecydują się zwiększyć swoje inwestycje w nieruchomości komercyjne? Patrząc na ich ogólną sytuację w kontekście PKB, zdaje się, że jest jeszcze miejsce na dalszy wzrost. Stopy kapitalizacji w przypadku inwestycji w stolicach i w głównych miastach są na rozsądnym poziomie i mieszczą się w przedziale od 7 proc. do 19 proc. PKB. 

 


0.0
Napisz pierwszy komentarz