Interbiuro - duży

20 proc. firm z obszaru MŚP zwiększy zatrudnienie

|
Jedna na pięć firm zamierza powiększyć zasoby swojej firmy o nowych pracowników. Największy odsetek będą stanowić przedsiębiorstwa, których liczba pracowników nie przekracza 250 osób.

Na zlecenie Diners Club Polska powstał raport o kondycji polskich MŚP, z którego wynika że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą stopniowo zwiększać zatrudnienie w swoich szeregach. Jedynie niewielki odsetek, stanowiący 5,4 proc. firm, zastanawia się obecnie nad redukcją etatów, a 68 proc. zadeklarowało, że liczba ich pracowników nie ulegnie zmianie.


W porównaniu do ubiegłorocznej edycji raportu Kondycja polskich MŚP, obecnie o połowę mniej firm planuje zatrudnienie nowych pracowników. Tegoroczny raport sygnalizuje jednak stabilizację na rynku, ponieważ o 25 pkt. proc. więcej przedsiębiorstw nie odnotuje zmian w zasobach ludzkich. Tylko 1 na 20 firm zdecyduje się na zwolnienia.


Główny powód, dla którego planowany wzrost zatrudnienia jest mniejszy, to sytuacja na rynku pracy. Rekordowo niskie bezrobocie powoduje, że coraz trudniej pozyskać i utrzymać w firmie dobrze wykwalifikowanych pracowników. Jak wynika z naszych badań, polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa również mniej optymistycznie patrzą w przyszłość, niż przed rokiem – mówi Paweł Kałudow z Diners Club Polska.


Zmiany personalne zależą od rozmiarów przedsiębiorstw. Według danych z badania Diners Club Polska, to firmy średnie, zatrudniające między 50 a 249 pracowników, planują najczęściej zatrudniać. Odsetek ten będzie wynosił w nich 33,3 proc., a 60 proc. utrzymać liczbę zatrudnionych na takim samym poziomie. Z kolei 20 proc. firm mikro, skupiających w swoich szeregach do 9 pracowników, planuje ich powiększenie, a tylko 1,7 proc. z nich będzie dążyć do redukcji etatów.

Odmienne proporcje występują w małych firmach, gdzie pracuje od 10 do 49 osób, ponieważ tam tylko 12,9 proc. zamierza powiększyć swoje zespoły, a 15 proc. z nich je zmniejszyć.


Wbrew prognozom, w ubiegłym roku jedynie 16 proc. firm z sektora MŚP podniosło stopień zatrudnienia, co jest najniższym wynikiem w ciągu 3 lat. Rośnie natomiast odsetek firm, w których liczba pracowników pozostaje bez zmian, gdyż w badaniu z 2016 r. było to 57 proc., a w tegorocznej analizie wynik utrzymywał się na poziomie 74,7 proc. Systematycznie spada również liczba przedsiębiorstw, które ograniczyły liczbę pracowników.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz