Słabszy kwartał Echo Investment

Według najnowszego raportu finansowego spółki Echo Investment, zysk netto firmy, za pierwszy kwartał wynosi 31 mln złotych. Jest to o ponad 24,5 mln mniej niż w roku poprzednim.

Echo Investment odnotowało stratę operacyjną w wysokości blisko 31 mln. złotych. W tym samym kwartale w ubiegłym roku firma miała ponad 127 mln zysku.

Istotnym działaniem Grupy Kapitałowej, które w znaczący sposób miało wpływ na wyniki raportu finansowego, było podjęcie uchwały przez Zarząd Echo investment S.A. o przyjęciu programu skupu akcji własnych  Echo Investment S.A. Uchwałę podjęto 18 stycznia 2012r. Celem tego programu jest nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszego zbycia lub umorzenia. Zarząd podjął taką decyzję ze względu na dobrą kondycję finansową firmy oraz wysokie zasoby posiadanych środków pieniężnych. Echo Investment zawarło też kilka znaczących umów najmu.

Na dzień 31 marca 2012r. Grupa Kapitałowa posiada 7 projektów biurowych przeznaczonych na wynajem, 5 centrów handlowych oraz 3 centra handlowo – rozrywkowe.

Sprawozdanie zostało przedstawione za okres trzech miesięcy, zakończonych 31 marca 2012, danych porównawczych za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 i danych porównawczych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 (w przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym).


0.0
Dodaj nowy komentarz
Komentarze 1
fan :
SUPER TEKST !
16 maja 2012 19:58