EQ2

Dobre wyniki GTC

Na zdjęciu Malta Office Park
Na zdjęciu Malta Office Park
Globe Trade Centre S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Początek roku okazał się dla firmy bardzo dobrym okresem.


Mimo tego, że GTC sprzedało udziały w Galerii Mokotów przychody z wynajmu oraz z tytułu usług wzrosły w pierwszym kwartale 2012 r. o 3 proc. do 32 mln euro, w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten był związany z  nowo ukończonymi nieruchomościami.

W pierwszym kwartale 2012 roku nie odnotowaliśmy wydarzeń, które miałyby znaczący wpływ na wyniki finansowe. W dzisiejszych czasach to relatywnie dobry sygnał – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC. Uczyniliśmy pierwszy krok umożliwiający przeprowadzenie nowej emisji akcji z prawem poboru –  uchwała o podwyższeniu kapitału została zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nadchodzące miesiące będą szczególnie istotne dla GTC. Najważniejsze cele jakie sobie stawiamy to: podwyższenie kapitału oraz sprzedaż wybranych, ale nie kluczowych, aktywów, w celu wzmocnienia bilansu Spółki – dodał Alain Ickovics.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 marca 2012 r. kształtowała się na poziomie 2.038 mld euro. Kolejna wycena wartości nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona  przez zewnętrznych rzeczoznawców 30 czerwca 2012r.

W I kwartale 2012 r. GTC podpisała wiele  umów najmu, dotyczących łącznie ponad 51.000 mkw. powierzchni biurowej i handlowej.


0.0
Napisz pierwszy komentarz