Giant

Zwalniać czy zatrudniać?

|
Według najnowszego raportu Barometr Manpower w III kwartale 2013 roku zatrudniać będą branże takie jak transport, logistyka i komunikacja. Prognozy w budownictwie nadal ujemne.

Według raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w najbliższych miesiącach optymizm pracodawców co do planów zatrudnienia jest dość umiarkowany. Jedynie 16 proc. badanych firm zadeklarowało zwiększenie liczby pracujących, 9 proc. planuje redukcję etatów, a aż 72 proc. nie przewiduje zmian personalnych.

Wśród przedsiębiorstw, które planują nowe etaty w III kwartale 2013 roku, największy optymizm przejawiają branże takie jak transport, logistyka, komunikacja (+10 proc.) oraz instytucje sektora publicznego (+6 proc.).

Widzimy lekkie ożywienie na rynku pracy, ponieważ po raz pierwszy od roku prognozy są pozytywne, czyli firmy będą bardziej nastawione na zwiększanie zatrudnienia. To oznacza, że mamy większą liczbę firm, które będą zwiększać zatrudnienie niż tych, które będą zatrudnienie redukować – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower w Polsce, firmy, która opracowała raport.

Umiarkowany optymizm widoczny jest w sektorach rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo (+4 proc.) oraz finanse, ubezpieczenia, nieruchomości i usługi (+3 proc.). Zauważyć można utrzymujące się ujemne prognozy dotyczące branży budownictwa, energetyki, gazownictwa i wodociągów (-5 proc.) oraz produkcji przemysłowej (-3 proc.). Należy jednak zaznaczyć, iż sytuacja jest w nich stabilna i się nie pogarsza.

Po Euro 2012 zaczęliśmy obserwować spadki prognoz, wciąż są negatywne. Niestety na trzeci kwartał, który zwykle jest dobrym sezonem dla budownictwa, nie mamy dobrych informacji: firmy budowlane będą cały czas bardziej nastawione na zwalnianie niż zatrudnianie – informuje Iwona Janas.

Najgorsze prognozy dotyczą sektora wydobywczego i kopalni (-15 proc.), które również są ujemne od czterech kwartałów. Należy też zwrócić uwagę na sektor handlu, gdzie prognoza wynosi 0 proc. - oznacza to, iż nie będzie w niej zarówno zwolnień, jak i nowych etatów.

Obserwując trendy na rynku widzimy, że spośród najbardziej poszukiwanych, a jednocześnie cały czas brakujących zawodów, powtarza się temat wyspecjalizowanych kwalifikacji: specjalistów IT, inżynierów, techników, również kierowców, co z kolei jest dosyć spójne z tym, że logistyka i transport najchętniej zatrudnia w tej chwili na rynku. Jest też bardzo duże zainteresowanie osobami po studiach i osobami, które nie mają doświadczenia – komentuje Iwona Janas.

Wnioskiem z raportu jest, iż umiarkowany optymizm pracodawców może sugerować pozytywne zmiany na rynku pracy. Jak mówi Iwona Janas -  Załóżmy, że jest to pierwszy sygnał pewnego trwałego polepszenia.

Pełna wersja raportu w wersji PDF poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz