Proton Office

Polskie władze 233 razy zwracały się do Facebooka o informacje

W pierwszym półroczu 2013 roku Facebook otrzymał 233 nakazy ujawnienia danych. Zgodził się na 9 proc. z nich.

Facebook opublikował globalny raport dotyczący nakazów od instytucji państwowych. Przejrzystość i zaufanie są kluczowymi wartościami serwisu Facebook i dążymy do przestrzegania ich we wszystkich aspektach naszych usług, w tym w przypadku nakazów ujawnienia danych od instytucji państwowych – podkreśla Colin Stretch, radca prawny w firmie Facebook.

W raporcie znajdują się informacje o ilości nakazów, jakie wystosowały kraje do serwisu Facebook o informacje na temat jego użytkowników. Dodatkowo pojawiają się dane dotyczące odsetku nakazów, na który portal zdecydował się ujawnić przynajmniej część informacji. Raport obejmuje pierwsze sześć miesięcy 2013 roku.

Jak wyjaśnialiśmy w ciągu ostatnich tygodni, mamy rygorystyczne procedury postępowania z nakazami ujawnienia danych od instytucji państwowych. Jesteśmy przekonani, że chronią one dane osób korzystających z naszego serwisu i wymuszają na instytucjach państwowych spełnienie ścisłych wymogów prawnych przy każdym nakazie w celu uzyskania jakichkolwiek informacji na temat naszych użytkowników - zapewnia Colin Stretch. Analizujemy każdy nakaz pod kątem spełnienia wymogów prawnych zgodnie z naszym regulaminem oraz z literą prawa i wymagamy szczegółowego opisu prawnych i merytorycznych podstaw każdego nakazu. Podważamy wiele nakazów i odrzucamy je w przypadku wykrycia braków prawnych. Zawężamy też zakres zbyt ogólnych lub niejasnych nakazów. Gdy jesteśmy zobowiązani do wypełnienia konkretnego nakazu, często udostępniamy tylko podstawowe dane użytkownika, takie imię i nazwisko – dodaje.

W Polsce wystosowano 233 nakazy, dotyczące 158 kont użytkowników. Facebook udostępnił żądane informacje w 9 proc. przypadków, co jest niskim wynikiem na tle globalnym.

Najwięcej nakazów wystosowały Stany Zjednoczone (około 11-12 tys., dotyczących 20-21 tys. kont), przy czym Facebook ujawnił dane aż w 79 proc. przypadków. W 100 proc. przypadków serwis udostępnił informacje tylko w Hongkongu i na Islandii, lecz w każdym z tych krajów pojawił się jedynie jeden nakaz. Powyżej tysiąca nakazów odnotowano w Indiach (3245), Wielkiej Brytanii (1975), Niemczech (1886), Włoszech (1705) oraz Francji (1547), przy czym najwięcej pozytywnych odpowiedzi Facebook udzielił w Wielkiej Brytanii (68 proc.), a najmniej w Niemczech (37 proc.).

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, wierzymy, że instytucje państwowe mają ważny obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem obywateli, ale mogą się z niego wywiązywać z zachowaniem przejrzystości. Nie ma żadnej sprzeczności między przejrzystością działania instytucji a troską o bezpieczeństwo publiczne. W wolnych i otwartych społeczeństwach mogą one istnieć jednocześnie i przyczyniać się do budowania ich siły. Zdecydowanie zachęcamy wszystkie instytucje państwowe do zapewnienia większej przejrzystości swoich działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego i jesteśmy żarliwymi zwolennikami większej jawności – podsumowuje Colin Stretch.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz