Proton Office

Rynki regionalne w drugim kwartale 2013

Kraków jest nadal największym rynkiem regionalnym
Kraków jest nadal największym rynkiem regionalnym
Drugi kwartał 2013 roku charakteryzował się niską podażą powierzchni biurowej na rynkach regionalnych, jak wynika z najnowszego raportu Knight Frank.

Knight Frank podsumował drugi kwartał 2013 roku na rynku biurowym w Polsce. Wynika z niego, iż w tym okresie wystąpiła niewielka podaż na rynkach regionalnych, natomiast wzrosła aktywność najemców. Spadł poziom pustostanów w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, a wzrosła dostępność powierzchni we Wrocławiu, Łodzi i Trójmieście, co wiąże się z nowymi, oddanymi projektami.

Kraków

Według danych Knight Frank, podaż w Krakowie na koniec czerwca 2013 roku wyniosła 519 400 mkw. Chociaż w drugim kwartale nie ukończono żadnego projektu biurowego, nadal jest to największy rynek regionalny w kontekście powierzchni biurowych. W okresie tym w budowie pozostawało 7 inwestycji o łącznej powierzchni najmu blisko 58 000 mkw., z czego około 42 proc. ma zostać ukończonych jeszcze w bieżącym roku. Aktywność najemców kształtowała się na poziomie około 29 000 mkw., z czego około 25 proc. stanowiły transakcje pre-let. Wysoki popyt i zerowa w drugim kwartale podaż przełożyły się na niską stopę pustostanów. W drugim kwartale w Krakowie dostępnych było ponad 14 900 mkw. powierzchni na wynajem, co stanowiło jedynie 2,9 proc. całkowitych krakowskich zasobów rynku biurowego – najmniej wśród wszystkich rynków regionalnych. W stolicy Małopolski średnia ważona stawka czynszów wyniosła na koniec czerwca 12,5 euro/mkw na miesiąc. W najbardziej atrakcyjnych budynkach wartość ta wynosiła 13-15 euro/mkw, natomiast w biurowcach klasy B – 10-13 euro/mkw.

Wrocław

W drugim kwartale 2013 roku we Wrocławiu oddano jeden projekt biurowy o powierzchni 2800 mkw, dzięki czemu całkowite zasoby biurowe wzrosły do poziomu około 438 700 mkw. Do końca bieżącego roku wartość ta powinna wzrosnąć do ponad 460 000 mkw. W omawianym okresie podpisano umowy najmu około 23 000 mkw. powierzchni oraz umowy podnajmu około 3000 mkw., co oznacza wzrost o niemal 100 proc. w porównaniu z kwartałem poprzednim. Wskaźnik pustostanów osiągnął poziom 12,8 proc., co przekłada się na około 56 200 mkw. dostępnej powierzchni. Wzrosły nieznacznie średnie ważone stawki czynszów i wyniosły 13,7 euro/mkw na miesiąc, przy czym w budynkach klasy A osiągają między 13-16 euro/mkw, natomiast w obiektach klasy B – 10-14 euro/mkw.

Trójmiasto

Drugi kwartał przyniósł wzrost podaży w Trójmieście o 21 000 mkw. Przełożyło się to na wzrost całkowitego wolumenu powierzchni biurowych do poziomu 318 000 mkw. Obecnie w trakcie realizacji pozostaje kilka inwestycji, łącznie mających wzbogacić rynek o 49 000 mkw. Eksperci Knight Frank zanotowali spadek popytu w Trójmieście – w drugim kwartale zawarto transakcje najmu około 6600 mkw. Wskaźnik pustostanów osiągnął aż 17,5 proc., co wiązało się przede wszystkim z nowymi zakończonymi projektami. Średnia ważona stawka czynszów wyniosła 13,2 euro/mkw na miesiąc, przy czym w najlepszych obiektach ceny wahały się od 13 do 15 euro/mkw, a w biurowcach klasy B między 7,5 a 13 euro/mkw.

Łódź

Pod koniec czerwca 2013 roku zasoby biurowe w Łodzi osiągnęły około 277 000 mkw. Podaż w II kwartale roku zwiększyła się o 18 000 mkw., dzięki ukończeniu czterech projektów biurowych. Obecnie w trakcie realizacji nie pozostaje żaden projekt. Wskaźnik pustostanów pozostaje najwyższy wśród miast regionalnych i wynosi 25,4 proc., co przekłada się na 70 400 mkw. dostępnej powierzchni. W drugim kwartale zawarto umowy najmu około 9100 mkw. powierzchni. Łódź jest miastem o najniższej średniej stawce czynszów, wynoszącej 11,3 euro/mkw na miesiąc. Ceny w budynkach klasy A osiągają 10-13,5 euro/mkw, natomiast w obiektach klasy B – 9-12 euro/mkw.

Poznań

Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Poznaniu wynoszą 251 100 mkw, przy czym od początku 2013 roku nie oddano do użytku żadnego nowego obiektu biurowego. W fazie budowy pozostają trzy projekty o łącznej powierzchni 61 100 mkw, z czego 30 proc. ma zostać ukończonych jeszcze w tym roku. W drugim kwartale zawarto umowy najmu około 9100 mkw, co oznacza wzrost o około 34 proc. w porównaniu do kwartału wcześniejszego. W Poznaniu odnotowano spadek wskaźnika pustostanów, który pod koniec czerwca wyniósł 16,9 proc. Średnia ważona stawka czynszów osiągnęła 13,9 euro/mkw na miesiąc.

Katowice

W Katowicach wolumen powierzchni biurowych osiągnął 205 500 mkw. W drugim kwartale bieżącego roku oddano do użytku jeden projekt biurowy o powierzchni 600 mkw. Obecnie w trakcie realizacji pozostają cztery inwestycje, które po ukończeniu mają dostarczyć około 28 200 mkw., z czego jedynie 3600 mkw. ma zostać ukończonych w tym roku. W omawianym okresie nastąpił spadek aktywności najemców – zawarto transakcje najmu około 8200 mkw. powierzchni. Spadł również poziom wskaźnika pustostanów i osiągnął 7,8 proc. Średnia ważona stawka czynszów wyniosła 13,1 euro/mkw na miesiąc, co oznacza wzrost o około 2 proc. w stosunku do kwartału pierwszego


0.0
Tagi: Knight Frank
Napisz pierwszy komentarz