Giant

EKO Czy państwo powinno dodatkowo opodatkować nieruchomości nieefektywne energetycznie?

|
Między innymi na to pytanie odpowiadali przedstawiciele branży budowlanej w badaniu dotyczącym perspektyw rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce.

Jakie są bariery rozwoju budownictwa energooszczędnego, czy Polska jest gotowa na wejście w życie odnoszącej się do niego dyrektywy unijnej i czy państwo powinno dodatkowo opodatkować nieruchomości nieefektywne energetycznie - na te i inne pytania odpowiadali przedstawiciele branży budowlanej w badaniu dotyczącym perspektyw rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce zainicjowanego przez Go4Energy.

 

W badaniu wzięli udział deweloperzy, architekci oraz generalni wykonawcy. Pretekstem do jego przeprowadzenia był fakt, że już za nieco ponad 5 lat - w 2020 roku, wchodzi w życie dyrektywa UE, która określa, że wszystkie nowo powstałe budynki powinny spełniać wymogi energooszczędności. Zapytani o opinię przedstawiciele branży budowlanej w przeważającej większości uważają, że zmiany te będą dla branży korzystne. Jak wynika z raportu Go4Energy tego zdania jest aż 70 proc. badanych. Za niekorzystną uznało tę zmianę nieco ponad 20 proc. ankietowanych.

 

Branża wiąże spore nadzieje z wejściem w życie unijnej dyrektywy, jednak jej przedstawiciele uważają, że nasz kraj nie jest dobrze do niej przygotowany. Tak uważa 74 proc. badanych. Pozytywnie poziom przygotowania Polski ocenił jedynie co piąty ankietowany. Negatywnie oceniono pracę władz w tym zakresie. W związku z tym również opinie dotyczące tego, czy Polska zdąży się przygotować na wejście zaproponowanych zmian były podzielone.

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że najważniejszą barierą dla rozwoju budownictwa energooszczędnego jest brak wystarczających zachęt finansowych ze strony państwa oraz niska dostępność dopłat. Dopłaty uznało za ważne bądź bardzo ważne 93 proc. respondentów. Podkreślali oni również konieczność edukacji rynku oraz stworzenia obiektów pokazowych, które dostarczyłyby informacji o tym, jak wygląda budynek prawie zeroenergetyczny, jego eksploatacja oraz jak funkcjonują w nim użytkownicy.

 

Pełna wersja raportu w PDF znajduje się poniżej.

Pobierz PDF

0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz