Giant

Współpraca między biznesem i edukacją jest konieczna

W 2035 r. jedna osoba wchodząca na rynek pracy będzie obciążona utrzymaniem trzech innych osób – informuje PARP.

Tendencje demograficzne w Polsce nie napawają optymizmem: systematycznie spada wskaźnik urodzeń. Obecnie wskaźnik obciążenia demograficznego wynosi 57, co oznacza, że na 100 osób w wieku produkcyjnym, 57 jest w wieku nieprodukcyjnym. W 2035 r. sytuacja będzie jeszcze trudniejsza, gdyż wskaźnik ten osiągnie 73, alarmują eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Według opracowanego przez PARP Raportu specjalnego dotyczącego współpracy biznesu z edukacją w Polsce, niezmiernie istotne jest podejmowanie działań zwiększających aktywność zawodową społeczeństwa, w tym kształcenie młodego pokolenia w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

 

By młodzi ludzie mogli zdobyć odpowiednie kwalifikacje jak najwcześniej, niezbędna jest ścisła współpraca sektora biznesu i nauki. Współpraca firm ze szkołami i uczelniami pozwala na dostosowanie oferty kształcenia do wymagań i potrzeb pracodawców. Zebrane w naszym Raporcie doświadczenia przedsiębiorstw z różnych branż pokazują, że aktywność firm w tym obszarze przynosi wymierne korzyści w postaci zrekrutowanych młodych talentów – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Raport dotyczący współpracy biznesu z edukacją pobrać można poniżej. Opisuje on warunki i możliwości współpracy firm z uczelniami i szkołami. Raport powstał w ramach projektu Biznes dla edukacji, opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami.

Pobierz PDF

0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz