Top Woman in Real Estate

Ucieczka wykwalifikowanych pracowników

|
Z badania przeprowadzonego przez Hay Group wynika, że w najbliższych latach wzrośnie liczba pracowników decydujących się na zmianę zatrudnienia. Z problemem tym będą musieli poradzić sobie pracodawcy na całym świecie.

Rynek pracy otwiera się wraz ze wzrostem gospodarczym, coraz mocniej odczuwanym w wielu państwach. Z badania „Przygotowania do rezygnacji” przeprowadzonego przez spółkę Hay Group w 21 krajach na 700 mln pracowników wynika, że liczba osób na świecie, decydujących się na zmianę pracy w 2014 roku, wzrośnie do 167,1 mln, co ma stanowić 12,8 proc. wzrostu względem roku 2012. W kolejnych pięciu latach, średnie wartości wskaźników rotacji mają wzrosnąć z 21 proc. do 24 proc.

 

Niekorzystna sytuacja na rynku pracy związana z osłabieniem koniunktury utrzymywała wskaźniki rotacji na niskim poziomie w wielu firmach. W miarę powrotu gospodarki do dobrej formy, gdy rynek pracy staje się stabilniejszy, na całym świecie niezadowoleni pracownicy będą podwyższać ryzyko utraty zasobów ludzkich. Aby powstrzymać pracowników o wysokiej wartości przed opuszczeniem firmy w poszukiwaniu korzystniejszych warunków pracy, organizacje muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z zaangażowaniem pracowników oraz ich wspieraniem – komentuje Agnieszka Milewczyk, dyrektor zarządzająca Hay Group Polska.

 

Rynki wschodzące a Europa

 

Specjaliści Hay Group przewidują, że w roku 2018 liczba osób decydujących się na odejście z pracy osiągnie 198 milionów, a wzrost rotacji pracowników dotyczył będzie przede wszystkim rynków wschodzących. Największy wzrost rotacji pracowników w skali świata odnotują rynki Azji i regionu Pacyfiku – z 21,6 proc. w roku 2012 do 25,5 proc. w 2018, a także Ameryka Łacińska (w roku 2016) i Ameryka Północna (w roku 2014 i 2018).

 

W Europie wzrost rotacji nastąpi dopiero w 2016 r., wówczas wyniesie ona 19,5 proc. W tyle pozostaną nadal rynki Europy Południowej. Z badania Hay Group wynika, iż w krajach takich jak Włochy, zwiększenie rotacji nastąpi dopiero w roku 2018. Gwałtowniejsze wzrosty rotacji mają nastąpić w 2015 (do poziomu 13,5 proc.) i 2016 - 14,2 proc. W późniejszym okresie rotacja będzie wzrastać wolniej, wraz z rozwojem sektora usług.

 

Wyzwanie dla pracodawców

 

Rotacja pracowników skłaniać będzie pracodawców do oferowania coraz lepszych warunków zatrudnienia. Pracownicy, którzy planują zostać w przedsiębiorstwie przez okres dłuższy niż dwa lata, swoich pracodawców oceniają korzystniej niż ci planujący odejście z firmy w tym okresie o ponad 20 punktów procentowych w zakresie czynników takich jak: zaufanie do kierownictwa, możliwość rozwoju kariery, autonomia, wspierające środowisko pracy i odpowiednie wynagrodzenie.

 

W miarę jak retencja pracowników przekształca się dla pracodawców w poważny problem, nie tylko w odniesieniu do pracowników o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania firmy, ale także w odniesieniu do pracowników szeregowych, zrozumienie czynników, które przyczyniają się do wzrostu zaangażowania i lojalności wśród pracowników jest niezbędne do zarządzania zwiększającym się ryzykiem rotacji w nadchodzących miesiącach i latach. Przyszedł czas, aby organizacje zrozumiały, jaka jest ich obecna sytuacja, i wykorzystały swoje możliwości, aby zatrzymać pracowników w firmie - komentuje Agnieszka Milewczyk.

 


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz